מבנה המועצה

חניית נכים - נגיש (בחזית המבנה)
דלת כניסה - נגיש
שירותי נכים - נגיש (קומת קרקע+ קומה א)
מעלית - נגיש
קיים מכשיר עזר לשמיעה

מבנה הרווחה

חניית נכים- נגיש (בחזית המבנה)
דלת כניסה-נגיש
שירותי נכים- נגיש
קיים מכשיר עזר לשמיעה
 

מרכז יום לקשיש

חניית נכים - נגיש (בחזית המבנה)
דלת כניסה - נגיש
שירותי נכים + מקלחת - נגיש
קיים מכשיר עזר לשמיעה

מבנה הוועדה לתכנון ובנייה

חניית נכים - נגיש
דלת כניסה - נגיש
שירותי נכים - נגיש
קיים מכשיר עזר לשמיעה

ספריה אזורית בבית חשמונאי

חניית נכים נגיש (בחזית המבנה)
דלת כניסה - נגיש
שירותי נכים - נגיש
קיים מכשיר עזר לשמיעה