שרה בר מימון - ממונה על תלונות הציבור

לפי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), ס"ח – 2008.

ניתן למלא טופס דיגיטלי:

או לפנות דרך כתובת המייל הבאה: sara@gezer-region.muni.il, או בכתב, דרך משרדה במחלקת תחזוקה ותשתיות (פרטים בטל': 08-9274050).

יש לציין את פרטי המתלונן ומענו, תאור מפורט של המקרה נושא התלונה והמועד בו אירע המקרה, וכל פרט אחר אשר יסייע לצורך בירור יעיל של התלונה.

דו"ח הממונה על תלונות ציבור במועצה לשנת 2018

דו"ח הממונה על תלונות ציבור במועצה לשנת 2017 

דו"ח הממונה על תלונות ציבור במועצה לשנת 2016 

דו"ח הממונה על תלונות ציבור במועצה לשנת 2015 

דו"ח הממונה על תלונות ציבור במועצה לשנת 2014