בשנה האחרונה הוקמה בלשכה יחידה להגנה על האזרחים הותיקים. מטרת היחידה לאתר ולטפל במקרים בהם מבוגרים  בקהילה סובלים מאלימות כלפיהם,

זאת כדי לתת מענה לתופעה ההולכת וגוברת של ניצול כלכלי, הזנחה ואף אלימות פיסית באזרחים הוותיקים.  בלשכה הוקמה יחידה של צוות רב מקצועי הכולל עובדת סוציאלית, פסיכיאטר ועורך דין הדנים ומטפלים בבעיות שעולות.

פרטי התקשרות

יעל גליל - מרקוביץ
עו"ס היחידה למניעת התעללות והזנחה בקשישים
08-9274561