מועדי ישיבות מליאת המועצה לחציון ב' 2020:

ימי ראשון בשעה 18:00 בחדר הישיבות בבניין המועצה - 

30.6.2020 

2.8.2020 

13.9.2020 

8.11.2020 

27.12.2020