מועדי ישיבות מליאת המועצה לחציון ב' 2020:

30.12.2020 יום רביעי. שעה תעודכן בהמשך.