מועדי ישיבות מליאת המועצה:

ימי ראשון בשעה 18:00 
05/09/2022 - יום שני
06/11/2022
04/12/2022