הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה האזורית גזר

שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותה של המועצה אזורית גזר  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

  1. אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:
    1. רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורי

שם המבנה

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מבנה

 

 

Y מרכז מבנה

 

 

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית

 

 

מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

מועד ההנגשה

 

 

1

בנין המועצה

בית חשמונאי

 

 192289.9

 644009.0

שירותים לתושב במחלקות המועצה

מונגש:

דרך נגישה, חניית נכים, מעלית, שירותי נכים

 

 

לא נדרש

בעלת הנכס ומפעילה

 

 

 

נגיש

2

 

 

 

 

 

אשכול פיס

בית חשמונאי

 

 192197.1

644011.3

שירותים לתושבים, בתי ספר, חוגים

מונגש:

חניית נכים, שירותים וכניסה נגישה

נדרש:

שילוט, התאמות פנים: סימונים, סידור פנימי בשירותי נכים

לא נדרשות התאמות חלופיות, ניתן לקבל שירות כנדרש.

 

בעלת הנכס ומפעילה

יונגש עד 3/2023

3

ספריה

בית חשמונאי

 

 192224.7

 

 644046.6

ספריה לתושבי המועצה ותלמידי בית הספר

מונגש: יש חניית נכים, כניסה נגישה ושירותי נכים

נדרש:

התאמות פנים (מעלון , ריהוט, שילוט)

יש במבנה מספר חדרים, חלקם לא נגישים. קיים חדר עיון נגיש שבו ניתן לקבל אדם עם מוגבלות, יש שירותים נגישים והכניסה למבנה נגישה

 

בעלת הנכס ומפעילה

יונגש עד 3/2024

4

מבנה רווחה

בית חשמונאי

 

 192246.2

 

643910.7

שירותים לתושב

מונגש:

שירותים, חנייה וכניסה נגישה

נדרש:

התקנת שילוט והתקנת מאחז יד

 

קיימת כניסה נגישה, חניית נכים, ושירותים נגישים

 

בעלת הנכס ומפעילה

יונגש עד 3/2024

5

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

בית חשמונאי

 

192259.6

 644042.4

שירותים לתושב

מונגש:

שירותי נכים, כניסה נגישה

נדרש:

התאמות חדרים

וחניה

יש חניה נגישה במבנה סמוך ודרך נגישה למבנה, יש חדר ישיבות נגיש שבו ניתן לקבל שירות .

 

 

בעלת הנכס ומפעילה

יונגש עד 3/2025

6

בית כנסת

ישרש

 

 186026.6

646981.6

בית כנסת

נדרש: מעלית, כניסה, שירותים, חניות

תתבצע פניה לוועד המקומי למצוא פתרון חלופי לבית הכנסת על פי מיפוי צרכי הקהילה

 

בעלת הנכס

יונגש עד 3/2026

7

אולם ספורט

בית חשמונאי

(בית ספר)

 

 192116.2

 644174.4

חוגים לילדים בשעות אחה"צ

מונגש: שירותי נכים, דרך נגישה ,חניית נכים.

נדרש: התאמות פנים קלות (שילוט, פסי סימון, מאחזי יד)

 

חלק מההתאמות בוצעו ונותנות מענה

בעלת הנכס ומפעילה

יונגש עד 3/2025

8

אולם ספורט

סתריה

(קריית חינוך)

 

 185969.4

 643616.1

חוגים לילדים בשעות אחה"צ

מונגש:

חניית נכים, דרך נגישה, שירותים

 

לא נדרש

בעלת הנכס ומפעילה

נגיש

9

 

אולם ספורט

שעלבים

(קריית חינוך)

 

 198827.5

641959.3

חוגים לילדים בשעות אחה"צ

מונגש:

כניסה נגישה

נדרש:

התאמות פנים (שילוט ומאחזי יד, סימון חניה קרוב)

 

יש חניה נוספת בהמשך הדרך בסמוך לבית הספר

בעלת הנכס ומפעילה

 יונגש עד 3/2025

10

בריכת שחיה ומרכז ספורט

בית חשמונאי

 

192678.3

644174.1

בריכת שחיה וחדר כושר

מונגש:

חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים

 

 

לא נדרש

בעלת הנכס ומפעילה

נגיש

11

בית הרצל

קיבוץ חולדה

 

188836.8

 

637804.3

חוגים אחה"צ

מונגש:

חניית נכים, דרך נגישה,

שירותי נכים, מעלית

 

לא נדרש

בעלת הנכס ומפעילה

נגיש

12

 

בית גלילי

קיבוץ נען

 

 186597.2

 643382.3

חוגים

נדרשות התאמות פנים וכניסה

יימצא מקום חלופי נגיש בהתאם למיפוי צרכים בעת הרישום לחוגים

 

מפעילה

3/2026

13

סטודיו ( מעל מכולת )

קיבוץ נען

 

 186656.1

 

 643459.6

חוגים

מעלית, שירותים, התאמות כניסה

יימצא מקום חלופי נגיש בהתאם למיפוי צרכים בעת הרישום לחוגים

 

מפעילה

3/2026

 
[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.
 
2. רשימת מקומות שאינם בניין:
 

מס' סידורי

שם המקום

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מקום

 

 

Y מרכז מקום

 

 

סוג המקום שאינו בניין

 

 

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו

התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית

 

 

מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

מועד ההנגשה

 

 

1

בית עלמין

אזורי- מועצתי

מ.א. גזר

 

 192103.2

645192.3

בית עלמין

ביצוע הנגשה לספסלים

יש מספר ספסלים נוספים נגישים

 

בעלת הנכס ומפעילה

יונגש עד 03/2023

2

מגרש ספורט

בית חשמונאי

 

192597.0

 644229.4

מגרשי ספורט

סימון חניה

יש חניה נוספת

בסמוך למגרש

בעלת הנכס

ומפעילה חוגים בשעות אחה"צ

 

יונגש עד 03/2023

3

מגרש ספורט

סתריה

 

 185875.9

643661.2

מגרש אתלטיקה

 

 

בעלת הנכס

ומפעילה חוגים בשעות אחה"צ

 

נגיש

4

מגרש ספורט

בית חשמונאי

 

 192176.6

 644220.8

מגרש מיניפיץ'

 

 

בעלת הנכס ומפעילה חוגים בשעות אחה"צ

 

נגיש

 

2. אני, רותם ידלין ראשת מועצה אזורית גזר,  מצהירה בזאת כי המועצה האזורית גזר הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב  בסכום של 50,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.