1
פרטי המבקש/ים
2
פרטי המקרקעין
3
תשלום אגרת מידע

ביקשת לפתוח בקשה חדשה להכנת דף מידע תכנוני, שמותאם לדרישות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

אחרי מילוי הטופס המקוון להלן במלואו, הוועדה תיצור איתך קשר ותעביר אליך את שובר התשלום.

את הקבלה על התשלום נא להעביר במייל חוזר אל הוועדה – ואז נכין לך את דף המידע.

מבקשים נוספים:

פרטי המבקש/ים
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

במידה ומדובר על ריבוי חלקות / מגרשים, יש לפנות לוועדה לתכנון ולבנייה

 

שם המוצר/שירותמחירכמות
תשלום אגרת מידע - דף מידע תכנוני191 ₪
סה"כ לתשלום0

במידה והבקשה הינה ליותר מחלקה אחת או מגרש אחד – יש לפנות לוועדה באופן ישיר בכדי לקבל שובר תשלום באופן פרטני.