1
פרטי המבקש/ים
2
פרטי המקרקעין
3
תשלום אגרת מידע

ביקשת לפתוח בקשה חדשה להכנת דף מידע תכנוני (לפי סעיף 119א), שמותאם לדרישות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

בסוף התהליך תתבקשו לשלם את אגרת המידע, בסך 191 ₪.

לאחר מכן הבקשה מועברת לטיפול הוועדה.

משך הטיפול המשוער בבקשה למידע תכנוני היא כשבועיים, ואחריה יישלח אליכם דף המידע התכנוני במייל (ניתן גם להגיע לקחת עותק מקור).

מבקשים נוספים:

פרטי המבקש/ים
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

במידה ומדובר על ריבוי חלקות / מגרשים, יש לפנות לוועדה לתכנון ולבנייה

 

שם המוצר/שירותמחירכמות
תשלום אגרת מידע - דף מידע תכנוני191 ₪
סה"כ לתשלום0

במידה והבקשה הינה ליותר מחלקה אחת או מגרש אחד – יש לפנות לוועדה באופן ישיר בכדי לקבל שובר תשלום באופן פרטני.