1
פרטי המבקש/ים
2
פרטי המקרקעין
3
תשלום אגרת מידע

ביקשת לפתוח בקשה חדשה להכנת דף מידע תכנוני (לפי סעיף 119א), שמותאם לדרישות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

בסוף התהליך תתבקשו לשלם את אגרת המידע, בסך 204 ₪.

לאחר מכן הבקשה מועברת לטיפול הוועדה.

משך הטיפול המשוער בבקשה למידע תכנוני הינו עד 30 ימי עבודה, ואחריה יישלח אליכם דף המידע התכנוני במייל (ניתן גם להגיע לקחת עותק מקור).

מבקשים נוספים:

פרטי המבקש/ים
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

במידה ומדובר על ריבוי חלקות / מגרשים, יש לפנות לוועדה לתכנון ולבנייה

 

שם המוצר/שירותמחירכמות
תשלום אגרת מידע - דף מידע תכנוני204 ₪
סה"כ לתשלום0

במידה והבקשה הינה ליותר מחלקה אחת או מגרש אחד – יש לפנות לוועדה באופן ישיר בכדי לקבל שובר תשלום באופן פרטני.