דוח איכות מי שתיה מה- 01.01.2017 עד ה- 31.03.2017

המועצה עורכת דיגום קבוע של מי השתייה, מדי חודש, בכל יישובי המועצה- זאת עפ"י תקנות משרד הבריאות.

סך כל הדגימות שבוצעו הוא 254.

בתשע מהדגימות התקבלו חריגות בתוצאות הבדיקות, לכן נלקחה דגימה נוספת מאותם נקודות והתקבלו תוצאות תקינות.

בהסתמך על תוצאות הבדיקות, המים שסופקו לתושבי מועצה אזורית גזר, ראויים לשתייה.

מידע זה ניתן לראות גם באתר משרד הבריאות, בקישור: דוחות תקופתיים של איכות המים.

בברכה
כרמית גבע
מנהלת מחלקת
תברואה ורישוי עסקים