1
פתיחת בקשה
2
פרטי המקרקעין
3
פרטי הבקשה
4
פרטי בעלי העניין

ביקשת לפתוח בקשה להיתר בנייה.

אחרי מילוי הטופס המקוון להלן במלואו, הוועדה תיצור איתך קשר ותעביר אליך את שובר תשלום הפקדון (שהוא 20% מאגרת הבנייה העתידית על סך כל השטחים המבוקשים בהיתר שלך).

לאחר התשלום על עורך הבקשה להעלות לאתר רישוי זמין את הקבלה, יחד עם כלל המסמכים הנדרשים.
 

אישור זכויות (עדכני לשנה אחורה) / נסח טאבו המוכיח בעלות (עדכני לחצי שנה) / חוזה חכירה או פיתוח (בתוקף)

*אישור הוועד יכול להיות בסריקת תכנית הגשה חתומה או בכל דרך אחרת עליה יחליט הוועד

פרטי מבקשי הבקשה (חובה) שדה חובה
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

פרטי עורך הבקשה (חובה) שדה חובה
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

פרטי מהנדס השלד (חובה) שדה חובה
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני