מנהל: אילן שתם
איימייל: elanshtam@gmail.com
מזכירות: אביבה זיני, כרמלה בל חסן
כתובת: בית חשמונאי ד.נ. שמשון 99789 
טלפון: 08-9211363 /08-9226766 
פקס: 08-9241929 
לאתר ביה"ס נפתח בחלון חדש
מפקחת: גלי אלדר
זרם ממלכתי
סמל מוסד: 414797