צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות 

שירה הכהן
מנהלת מחלקת מדע וחדשנות
08-9230239
 
אתי אוחיון
מזכירת מחלקת מדע וחדשנות
08-9230239
 
יורי ברסלר
לבורנט
08-9230239
 
רינה אביטבול
לבורנטית
08-9230239
 
שוקי בנדק
אב בית
08-9230239
 

מחלקת מדע וחדשנות מהווה מוקד ללמודי המדע והטכנולוגיה לכלל אוכלוסיית התלמידים במועצה, ופועל למען הקהילה ובשיתוף פעולה הדוק עימה. בסיס הפעילות נמצא באשכול הפיס בבית חשמונאי.

תוכנית מדע פעיל

מדע פעיל מצוינות היא תוכנית שמיועדת לתלמידי הכיתות העליונות בבית הספר היסודי שאותרו כמצוינים בבית הספר ועברו מבדק של מכון דוידסון. התכנית נועדה לעורר מוטיבציה ללמידה ולהעמקה בנושאים מדעים.
התוכנית כוללת תכנים מעניינים ובלתי שגרתיים, צוות הוראה מקצועי ברמה גבוהה וליווי אקדמי, שפותחים בפני התלמידים הזדמנות להתנסות במדע מאתגר. הלמידה נעשית תוך רכישת מיומנויות חקר, חשיבה ועבודת כפיים, יחד עם חווית עבודה וחשיבה בצוות ומתן מקום לייחודיות האישית של המשתתפים.
הרציונל – גישת המדע הפעיל מוכרת בעשייה החינוכית כ-"Activity on Hands", כלומר פעילות שבה הלימוד של מושג או עיקרון מדעי מלווה בהמחשה חיה באמצעות פעילויות מעבדה וניסויים מעשיים. במפ“צ משמעות המושג רחבה יותר: המדע והטכנולוגיה משמשים ככלי חינוכי-חברתי כדי להעצים כל תלמיד, לפתח ולחזק אצלו את הביטחון והמסוגלות האישית, לפתח בו יכולות חשיבה רציונלית ולסייע לו לרכוש מיומנויות מגוונות כגון עבודת צוות, תקשורת, חקירה, למידה וחשיבה ביקורתית.
מטרות התוכנית:
1 .לחשוף תלמידים ללמידה ולחשיבה המדעית באמצעות התנסות מעשית פעילה ומאתגרת.
2 .לפתח אצל התלמידים יכולות חשיבה מסדר גבוה, הבנויות על שלבים מּובְ נִים של חשיבה מדעית, כגון בחינת הנחות יסוד, עובדות, מסקנות, הסבר וסיבה ותוצאה. כל אלה נעשים דרך התנסות ובניית תוצרים ממשיים מגוונים המעניקים לתלמידים משוב מיידי להישגיהם.
3 .להבנות ולהעמיק את הידע של התלמידים על ידי תיווך מובנה בין תכני המפגשים לנושאים הנלמדים בבית הספר.
4 .להעשיר את הידע והמיומנויות של התלמידים באמצעות נושאים מאתגרים שנגזרים מתוכנית הלימודים הרגילה ומקישור הנושאים שעולים במהלך הלמידה לחיי היום יום שלהם.
5 .לפתח יכולות חברתיות באמצעות עבודת צוות המבוססת על חוויות למידה משותפת.

פעילויות העשרה במדעים

במהלך השנה מגיעים תלמדי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לפעילויות העשרה בהתאמה לאירועים ולתוכנית הלימודים.

שבוע אורח חיים בריא

מטרת הפעילות היא העלאת מודעות לאורח חיים בריא ובטוח. במהלך שבוע זה מועברות פעילויות לתלמידי בתי הספר היסודיים (ביתות ג'-ד') וחטיבות הביניים. לבתי הספר היסודיים - יועברו הרצאות ופעילויות מטעם מוזיאון המדע, לחטיבות הביניים - יועברו סדנאות והרצאות שונות.

שבוע חינוך וחלל לבתי הספר והקהילה

במסגרת שבוע חלל מתקיימים ימי שיא, במהלך ימים אלה הילדים יצפו בטלסקופים. פלנטריום, הרצאה וסדנא. בנוסף נפתח ערב לקהילה.
 

אשכול על גלגלים

אנו באשכול הפיס מאפשרים לחוות סדנאות שונות ללא הגעה מיוחדת לאשכול הפיס . אנו מגיעים ומעבירים  סדנא מיוחדת לתלמידים בכיתות ובגנים. לדוגמא: נושא אוויר, בעירה, חושים ,מגנטים ועוד.

תערוכות אמנים מהקהילה

גם השנה נמשיך להציג את עבודותיהם של אומנים מהקהילה במבואה באשכול הפיס .האומנים מתבקשים לקיים סדנאות לתלמידי בית הספר הלומדים אומנויות.