הנכם נדרשים לצרף את המסמכים הבאים:
1. צילום תעודות זהות + ספח
2. מכתב בקשה לאישור לימודי חוץ
3. אישור קבלה לגן / בית ספר
4. כתב הצהרה לקבלת אישור לימודי חוץ וויתור על זכאות להסעות מוסדות חינוך - להורדה לחצו כאן
5. כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים / פרודים / חד הוריים (אם יש צורך) - להורדה לחצו כאן 

פרטי התלמיד/ה

פרטי ההורה

פרטי המוסד החינוכי

שכבת גיל
שכבת גיל (חובה) שדה חובה

ידוע לנו כי באם תחליט מועצה אזורית גזר לאשר בקשה זו, המועצה אינה מתחייבת לממן אגרת לימודי חוץ ו/או נסיעות וככל שתחליט שלא לממן רכיבים אלו, לא תהיה לנו כל דרישה או תביעה

Browser not supported