דלג לתוכן העמוד

ממונה על שירותי חירום וביטחון וקצין/נת ביטחון מוסדות החינוך

 (המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי

מחלקה: ביטחון
כפיפות ארגונית: מנכ"לית. מונחה מקצועית על ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים.
דרוג ומתח דרגות: מח"ר 39-41 / חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים 50%-40%.
היקף משרה: 100%
מועד תחילת עבודה: מידי

תיאור התפקיד

1. ממונה שירותי חירום וביטחון:
מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרחב של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות. עיקרי התפקיד:
א. הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות.
ב. ריכוז ועדת המל"ח וועדת הביטחון הרשות המקומית.
ג. ריכוז מערך משק לשעת חירום (להלן: מל"ח) ופינוי, סעד, חללים (להלן: פס"ח).
ד. מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית.
ה. הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.
ו. תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.
ז. ניהול אירועי חירום.
ח. ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.
ט. ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל.
י. ניהול מערך האבטחה בעת שגרה.
2. קצין ביטחון מוסדות החינוך:
שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות. עיקרי התפקיד:
א. הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.
ב. לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.
ג. תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך.
ד. פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.
ה. ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
ו. קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.
ז. אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
ח. ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.
3. ביצוע כל מטלה, משימה או פרוייקט בתחומי העשייה של המחלקה, בהתאם להנחיות הממונים במחלקה.

דרישות התפקיד – תנאי סף

1. השכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או
בעל תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבות הראשית לישראל.
או
בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
2. קורסים והכשרות מקצועיות:
א. יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי. עדכון שכר מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק בחוזה אישי.
ב. בוגר קורס קציני צה"ל או קורס קציני משטרה.
3. ניסיון מקצועי:
• עבור בעל דרגת רס"ן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים ביטחוניים אחרים:
בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – 5 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והביטחון באחד מאותם גופים.
הנדסאי רשום – 6 שנות ניסיון מקצועי כמאור.
טכנאי מוסמך – 7 שנות ניסיון מקצועי כאמור.
• עבור בעל דרגת סרן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים ביטחוניים אחרים:
בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – 5 שנות ניסיון כממונה חירום וביטחון ברשות מקומית.
הנדסאי רשום – 6 שנות ניסיון כממונה חירום וביטחון ברשות מקומית.
טכנאי מוסמך – 7 שנות ניסיון כממונה חירום וביטחון ברשות מקומית.
4. ניסיון ניהולי: ניסיון פיקודי של 4 שנים לפחות בגוף ביטחוני.

דרישות נוספות

1. רישום פלילי:
א. היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.
ב. היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום של עבירות מין.
2. שפות – עברית ברמה גבוהה.
3. יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.
4. רישיון נהיגה – בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

• יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה.
• עבודה בשעות לא שגרתיות.
• נסיעות במסגרת התפקיד.
• עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.
• עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.
• יכולת מתן שירות ועבודה עם אוכלוסייה אזרחית בשגרה ובחירום.
• קבלת החלטות במצבי חירום.
• הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

הגשת מועמדות

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 21.7.2020 בשעה  12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי לחצו כאן 

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר