דלג לתוכן העמוד

6 אחראי אקלים לבתי הספר היסודיים במועצה האזורית גזר (בתי ספר: גוונים, עתידים, שדות איילון, שלהבת בנות, שלהבת בנים)

(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי

אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהל/ת בית ספר
דרוג: מנהלי
דרגה: 7-9
היקף משרה: 60%

איוש: מידי

תיאור התפקיד

מתן סיוע וליווי חינוכי לקידום למידה משמעותית, אקלים חיובי ואווירה לימודית מצמיחה. נוכחות משמעותית במרחב הבית ספרי.

עיקרי התפקיד

 1. נוכחות במרחב הבית ספרי:
  1. נוכחות פעילה בהפסקות ומעברים בין שיעורים.
  2. יצירת דיאלוג מחזק עם תלמידים.
  3. שמירה על סדר היום התקין והתנהגות מכבדת.
  4. מתן מענה לצרכי התלמידים בשטח.
  5. עזרה ברחבת ההיסעים לצורך שמירה על הסדר ומתן מענה בעת הצורך.
 2. מתן תמיכה לתלמידים בפעילות לימודית :
  1. סיוע לתלמידים באירועי למידה חוץ כיתתיים.
  2. השתתפות וסיוע באירועים חברתיים.
  3. ליווי קבוצות תלמידים בתהליכי למידה המתרחשים מחוץ לכיתה.
 3. מענה פרטני לתלמידים :

3.1 ליווי תלמיד/ה לאור צורך שעלה מצוות בית הספר.

 1. שונות :

ביצוע כל משימה או פרויקט בתחומי העשייה של ביה"ס, בהתאם להנחיות הממונים בביה"ס.

דרישות התפקיד – תנאי סף

 1. השכלה: 12 שנות לימוד ו/או בגרות מלאה.
 2. ניסיון בהדרכת ילדים ובני נוער.
 3. שפות: עברית ברמה גבוהה.

דרישות נוספות

 1. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.
 2. סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה – באחריות המועצה להעביר קורס עזרה ראשונה בטרם כניסה לתפקיד.

כישורים אישיים

 1. יכולת עבודה בצוות.
 2. תקשורת טובה עם ילדים.
 3. אמפתיה.
 4. יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

הגשת מועמדות


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 3.11.2020 בשעה 12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב * שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות - אנגלית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות ערבית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפה נוספת * שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) * שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה * שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי * שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? * שדה חובה

קרובי משפחה במועצה
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported