דלג לתוכן העמוד

מנהל/ת ספרייה אזורית במועצה האזורית גזר (מיקום: בית חשמונאי)

 (המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי

אגף: קהילה
כפיפות ארגונית: מנהל אגף קהילה
דרוג: מח"ר
דרגה: 39-42
היקף משרה: 100%
איוש: מידי

תיאור התפקיד: ניהול הספריה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל"ה 1975. גיבוש מדיניות לקידום וטיפול הספריה הציבורית.

עיקרי התפקיד

ניהול הספריה.
ניהול עובדי הספריה.
בנייה של אוספי הספריה וטיפול בהם.
ניהול פעילות הספריה בתחומי הקריאה, המידע והידע, התרבות והמורשת.
ביצוע ערבי סופרים ושעות סיפור בספרייה האזורית וביישובים.
ביצוע כל משימה, מטלה או פרוייקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה.

 

דרישות התפקיד – תנאי סף

השכלה

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.

או

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה או תעודה אקדמית בתחום הספרנות ו/או המידענות.

דרישות ניסיון

 • ניסיון מקצועי – נדרש ניסיון כמנהל ספריה או ספרן במשך שנה לפחות.
 • ניסיון ניהולי – נדרש ניסיון בניהול של לפחות שני עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים לפחות.

דרישות נוספות

 1. שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה טובה.
 2. רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
 3. זיקה לספרות ותרבות.
 4. מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.
 5. עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
 6. הכרות עם מערכות ממוחשבות לניהול ספריות.
 7. עבודה בשעות לא שגרתיות, גם מחוץ לשעות הפעילות הקבועות לפי צרכי הספרייה ועפ"י הנחיות מנהלת הספרייה.
 8. תקשורת בינאישית טובה ויכולת עבודה עצמאית ובצוות.
 9. יכולת עבודה עם ילדים ובני נוער.

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד

 1. צורך בזמינות וכוננות (טלפונית ופיזית) למתן מענה הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
 2. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיות הממונה.
 3. מתן שירות.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969.

הגשת מועמדות


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 9.11.2020 בשעה 12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב * שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות - אנגלית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות ערבית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפה נוספת * שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) * שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה * שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי * שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? * שדה חובה

קרובי משפחה במועצה
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported