דלג לתוכן העמוד

עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת

כללי

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 
דרוג: עובדים סוציאליים
מתח דרגות: י'-ח'
היקף משרה: 85%
מועד תחילת עבודה: מידי

תיאור התפקיד

1. אחריות על מתן השירות באיזור גאוגרפי מוגדר שלקוחותיו הם הפרט ומשפחתו, מנהיגות הישוב ובעלי התפקידים, בעת שגרה ובעת חירום. 
2. איתור בעיות וצרכים של הפרט ושל הקהילה.
3. טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, משמש כמנהל מקרה.
4. אחריות על שמירת קשר רציף עם המנהיגות המקומית לרבדיה, שמירה על קשר עם כל המערכות המשיקות (כגון: טיפת חלב, בתי ספר, מעונות יום, בית-סיעודי).
5. מתן יעוץ לבעלי התפקידים בתחום החברתי, במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה.
6. הקמה/חברות בצוותים בין מקצועיים ליצירת תאום ותכנון פעולות קהילתיות כשירותים לאוכלוסייה על פי הצרכים שעלו באיתור.
7. ביצוע כל מטלה, משימה או פרוייקט בתחומי העשייה של המחלקה, בהתאם להנחיות הממונים במחלקה.

דרישות התפקיד – תנאי סף

1. השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמאי מוכר.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

דרישות נוספות

1. עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי בתחומי עיסוק המשרה.
2. המועמד שיבחר יידרש להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.

מצבי תפקיד ייחודיים: עבודה בשעות לא שגרתיות.

כישורים אישיים

1. ראייה מערכתית ויכולת עבודה בשעות משתנות, כולל בשעות הערב.
2. אמינות ומהימנות אישית.
3. יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, יחסי אנוש טובים.
4. יכולת עבודה בצוות.
5. יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

הגשת מועמדות


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 29.9.2020 בשעה 12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי לחצו כאן 

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר