דלג לתוכן העמוד

אחראי/ת למשק ותחזוקה בבי"ס מעיין

כללי

מחלקה: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת בית הספר / מנהלת מחלקת בתי ספר במחלקת חינוך / מנהלן מוסדות חינוך
דרוג: מנהלי 
דרגה: 5-7
היקף משרה: 80%
מועד איוש: מידי

תיאור התפקיד

שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר, עיקרי התפקיד:
1. תחזוקת תשתיות בית הספר.
2. אספקת והתקנת ציוד בית הספר.
3. סיוע בשמירה על  בטיחות התלמידים.
4. כל נושא אחר אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.

דרישות התפקיד

רישום פלילי: היעדר  הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 2001.

מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד

1. מאמץ פיזי.
2. עבודה עם ילדים.

הגשת מועמדות


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 29.9.2020 בשעה 12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי לחצו כאן 

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר