דלג לתוכן העמוד

מנהל/ת מדור נוער

(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

 

כללי

אגף: חינוך, מחלקה: העצמה וביטחון קהילתי
כפיפות ארגונית: מנהלת יישובית של הרשות לביטחון קהילתי
דרוג: חינוך, נוער וקהילה
דרגה: ע"פ השכלה
היקף משרה: 100%

מועד איוש: מידי

תיאור התפקיד

 1. שותף בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה בחרום ובשגרה.
 2. אחראי על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער , חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול הרשות המקומית ומתאם עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בחרום ובשגרה.
 3. מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ולאיתור הצרכים .
 4. מתכנן ומבצע תכניות להפעלת הנוער והקהילה בחרום ובשגרה.
 5. מכין תכניות לתקצוב פעולות המדור ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות הרשות.
 6. מנהל משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים.
 7. מגייס עובדים, ממינם ומשבצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות, ואחראי להערכת עבודתם.
 8. מנהל את צוות העובדים, מנחה ומדריך את הצוות ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות.
 9. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
 10. הכנת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית ובניית תכניות לחירום בתיאום עם מנהל מח'/מכלול החינוך הרשותי.
 11. השתלבות במכלול החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה, בהכשרות ובאימונים.
 12. ארגון מערך מתנדבי בני נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחירום.
 13. ביצוע כל מטלה, משימה או פרוייקט בתחומי העשייה של המדור והאגף, בהתאם להנחיות הממונים באגף.

דרישות התפקיד – תנאי סף

 1. השכלה: תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 2. ניסיון מקצועי: 3 שנות ניסיון בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
 3. ניסיון ניהולי:  ניסיון של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
 4. הכשרה: התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער, בהיקף של 240 שעות, עד 18 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.

לגבי מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ-188 שעות – ידרשו להשלים את החסר, עד 18 חודשים מיום כניסתם לתפקיד.

דרישות נוספות

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א – 2001.

כישורים אישיים

 1. יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.
 2. יכולת הכנה וניהול תקציב.
 3. יכולת ניהול משא ומתן.
 4. יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים.
 5. יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים.
 6. יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.
 7. יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 8. יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 2.9.2020 בשעה 12:00 לידי אוולין שנקר בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי לחצו כאן 

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועי.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

משאבי אנוש - מ.א גזר