בשל מיון תיקים תהיה מחלקת הרווחה סגורה לקבלת קהל בתאריכים 22-30.11.

במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד ה מועצה בטלפון 08-9274001 אא *5367