בהתאם להנחיות שפורסמו היום, אנו נאלצים, לצערנו, לעצור את פעילות תנועות הנוער ונערכים לפעילויות חלופיות באמצעות ה״זום״.

החל מהיום לא יתקיימו הפעילויות המתוכננות של תנועות הנוער והמדריכים יעמדו בקשר עם החניכים ויזמינו אותם לפעילויות חלופיות בהתאם להנחיות החדשות.