מקומות פתוחים:
* ביטול כל מגבלות התפוסה במקומות פתוחים.
* חובת עטיית מסיכה בהתקהלות מעל 100 אנשים בשטח פתוח - תבוטל. חובת עטיית מסיכה במקום סגור תיוותר ללא שינוי.
* ניתן יהיה לקיים אירועי תרבות, ספורט ותפילה, עד 1,000 משתתפים ובישיבה, ללא חובת תו ירוק.

מקומות סגורים:
* ניתן יהיה לקיים אירועי תרבות, ספורט ותפילה, עד 100 משתתפים ובישיבה, ללא חובת תו ירוק.

אולמות אירועים:
* התפוסה המרבית במקום סגור תעלה מ-400 ל-600 משתתפים, תחת כללי התו הירוק.
* גני אירועים יורשו לקיים אירועים בשטח הפתוח בלבד ללא מגבלות תפוסה, בכללי התו הירוק.

מקפידים על ההנחיות ושומרים על הבריאות!