לקריית חינוך בית חשמונאי 

רחבת הסעים בית חשמונאי  

בית חשמונאי - כרמים - תחנות 1-3 בשעה: 7:45 
כפר שמואל - כל התחנות - בשעה: 7:20 
משמר איילון - כל התחנות - בשעה: 7:20 
כפר בן נון - כל התחנות - בשעה 7:30
יד רמב"ם - מושב והרחבה - בשעה: 7:30 
עזריה - כל התחנות - בשעה: 7:40
בית עוזיאל - תחנות 1-7 - בשעה: 7:15  
פדיה - תחנות 1-7 - בשעה: 7:15  
פתחיה - תחנות 1-7 - בשעה:  7:25 
כרמי יוסף -  גבעה ויער - בשעה: 7:25 
משמר דוד - כל התחנות - בשעה: 7:15  
ישרש - תחנות 1-10 - בשעה: 7:10 
מצליח - תחנות 1-8 - בשעה: 7:30 
כפר ביל"ו א' + ב - תחנה 1 - בשעה: 7:15  
סתריה - תחנות 1-9 - בשעה: 7:25  
רמות מאיר - תחנות 1-3 - בשעה: 7:15 
גני יוחנן - תחנות 1-4 בשעה: 7:10
חולדה - תחנות 1-5 - בשעה: 7:30 
יציץ - תחנות 1-9 - בשעה: 7:15 
שעלבים - רחבת שעלבים - בשעה: 7:15 

לקריית חינוך שעלבים

חולדה - בשעה: 7:15
בית עוזיאל - בשעה: 7:25  
יד רמב"ם - בשעה: 7:30 
ישרש - בשעה: 7:15  
עזריה - בשעה 7:35