אנחנו כבר מתארגנים לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה, ועל מנת שנוכל לשריין לכם מקום בתחנה הרצוייה אנא מלאו טופס קצר בהתאם לבתי הספר של ילדכם - https://bit.ly/3xBkT9q

שימו לב - מיפוי זה הינו לצרכי תכנון מערך ההסעים ונבקשכם למלא את הנתונים בהתאם לבתי הספר אליהם שובצו ילדיכם.

נא למלא את הטופס עד ליום חמישי ה - 12.8.2021