לוח הסעות לשנת הלימודים תשפ"א

לקריית חינוך בית חשמונאי 

לבית ספר "שדות איילון" 

בית חשמונאי - כרמים - תחנות 1-3 בשעה: 7:45 
גזר - תחנה 1 - בשעה:  7:15
כפר שמואל - תחנות 1-8 בשעה: 7:35 
משמר איילון דרומי תחנות 4-5 - בשעה: 7:15 
משמר איילון צפוני - תחנות 1-3 - בשעה: 7:15 
תחנת אגד  על כביש 424 -בשעה: 7:15
כפר בן נון  - תחנות 1-6 - בשעה: 7:15 
יד רמב"ם מושב  - תחנות 1-4 בשעה: 7:20 
יד רמב"ם הרחבה -תחנות 5-6 בשעה:  7:20
עזריה - תחנות 2-3-5-6-7-8 - בשעה: 7:35
עזריה - תחנות 9-10 בשעה: 7:40
עזריה - תחנות 1 ותחנה 4 בשעה: 7:30

לבית ספר "עתידים"

בית עוזיאל - תחנות 1-7  - בשעה: 7:15  
פדיה - תחנות 1-7 - בשעה: 7:15  
פתחיה - תחנות 1-7 - בשעה:  7:15 
כרמי יוסף - כניסה - תחנה 1 - בשעה: 7:15  
כרמי יוסף גבעה  - תחנות 2-10 - בשעה: 7:15 
כרמי יוסף יער - תחנות 11-19 - בשעה: 7:15  
משמר דוד צפוני - תחנה 1 - בשעה: 7:15  
משמר דוד דרומי - תחנה 2 בשעה: 7:15  
משמר דוד מרכז - תחנה 3 - 7:15  


לתיכון "הרצוג"

בית חשמונאי - כרמים   - תחנות 1-3 בשעה: 8:00 
עזריה  - תחנות 1-10 בשעה: 8:00  
בית עוזיאל - תחנות 1-7 בשעה: 8:00  
כפר שמואל - תחנות 1-8 בשעה: 8:00 
כפר בן נון - תחנות 1-6 בשעה: 8:00  
יד רמב"ם מושב - תחנות 1-4 בשעה: 8:00  
יד רמב"ם הרחבה תחנות 5-6 - בשעה: 8:00 
כרמי יוסף כניסה - תחנה 1 - בשעה: 8:00 
כרמי יוסף גבעה - תחנות 2-10 בשעה:  8:00 
כרמי יוסף יער - תחנות 11-19 - בשעה: 8:00   
מצליח - תחנות 1-8 בשעה: 8:00  
נצר סרני - תחנה 1 - בשעה: 8:00   
גזר - תחנה 1 - בשעה: 8:00 
משמר איילון  דרומי - תחנות 4-5 - בשעה: 8:00  
משמר איילון  צפוני - תחנות 1-3- בשעה: 8:00  
פדיה - תחנות 1-7 - בשעה: 8:00  
פתחיה - תחנות 1-7 בשעה 8:00 


לקריית חינוך סתריה

לבתי ספר "גוונים" 

ישרש  - תחנות 1-10 - בשעה:  7:10 
מצליח - תחנות 1-8 - בשעה:  7:10 
משמר דוד צפוני - תחנה 1 - בשעה:  7:15 
משמר דוד דרומי - תחנה 2 - בשעה:  7:15 
משמר דוד מרכז - תחנה 3 - בשעה:  7:15 
כפר ביל"ו א' - תחנה 1 - בשעה:  7:15 
כפר ביל"ו ב' - תחנות 1-6 - בשעה:  7:15 
נצר סרני - תחנה 1 - בשעה:  7:15  
סתריה - תחנות 1-9  - בשעה: 7:15  

לבתי ספר "שחקים"

רמות מאיר -תחנות 1-3 בשעה: 7:20 
גני הדר - תחנות 1-2 בשעה: 7:45
גני יוחנן -תחנות 1-4 בשעה:  7:15
חולדה -תחנות 1-5 - בשעה: 7:15 
יציץ - תחנות 1-9 - בשעה:  7:15 
נען - תחנה 1 - בשעה:  7:45 

לתיכון "איתן"

גני יוחנן  - תחנות 1-4 - בשעה:  9:00 
חולדה - תחנות 1-5 - בשעה:  8:45  
ישרש   - תחנות 1-10 - בשעה:  8:50 
יציץ  - תחנות 1-9 - בשעה:  9:00  
משמר דוד צפוני -  תחנה 1 - בשעה: 8:45  
משמר דוד דרומי - תחנה 2 - בשעה: 8:45 
משמר דוד מרכז - תחנה 3 בשעה:  8:45 
נען - תחנה 1 - בשעה:  9:00  
כפר ביל"ו א' - תחנה 1 - בשעה:  9:00  
כפר בילו' ב' -  תחנה 1-6 בשעה:  9:00   
רמות מאיר - תחנה 1-3 בשעה: 8:45 
גני הדר - תחנות 1-2 - בשעה:  9:00
סתריה - תחנות 1-9 - בשעה:  9:00  


לקריית חינוך שעלבים

לבתי ספר "שלהבת בנות", "שלהבת בנים"

בית חשמונאי  - תחנת אגד ליד המועצה בשעה: 7:15 

בילו בשעה: 7:00
בית חשמונאי - כרמים  - תחנות 1-3 -  בשעה: 7:15  
בית עוזיאל - תחנות 1-7 - בשעה: - 7:10  
יד רמב"ם מושב - תחנות 1-4 - בשעה: 7:25 
יד רמב"ם הרחבה - תחנות 5-6 - בשעה:  7:25  
יציץ - תחנות 1-9 - בשעה: 7:10  
ישרש - תחנות 1-10 - בשעה: 7:10  
כפר בן נון - תחנות 1-6- בשעה: 7:30  
מצליח - - תחנות 1-8 - בשעה: 7:20  
משמר איילון דרומי -תחנות 4-5 - בשעה: 7:30  
משמר איילון צפוני  - תחנות 1-3 -  בשעה: 7:30 
עזריה - תחנות 1-10 - בשעה:  7:10 
פדיה - תחנות 1-7 - בשעה: 7:10 
פתחיה - תחנות 1-7 - בשעה: 7:15 
רמות מאיר - תחנות 1-3 - בשעה: 7:15