דלג לתוכן העמוד

לקבלת הצעות למתן שירותי קבורה מלאים בתחום שיפוט המועצה וביישובי המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 17/2020 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 09/11/2020 תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 30/11/2020 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז- יום ב', 30/11/2020  עד השעה: 10:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 300 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: הרב אילן סעדה טל: 053-7245924 מייל: rikig@gezer-region.muni.il

ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום א', 15/11/2020 בשעה 14:00.

להלן תשובות ההבהרה לשאלות שהתקבלו במועצה.

אומדן למכרז פומבי מס' 2020/17