דלג לתוכן העמוד

הודעה על כוונה לקביעת ספק יחיד למרוץ הבוזולה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

ספק יחיד