דלג לתוכן העמוד

חוות דעת עבור הליך לקביעת ספק יחיד למרוץ הבוז'ולה - חברת מרתון ישראל

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: תאריך פרסום המכרז: 19/02/2020 תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

חוות דעת להליך ספק יחיד מתוקן.pdf