קבלנים ונותני שירותים

מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 08/2023 שם המכרז: להפעלת מרכז יום לאזרח הוותיק בתחום שיפוט המועצה סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 07/03/2023 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 12/03/2023, 11:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 22/03/2023 13:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 300
מס מכרז: 26/2022 שם המכרז: למתן שירותי ניהול ופיקוח על תחזוקת תשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 06/11/2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 16/11/2022, 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 24/11/2022 11:00 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: 2022-11-13 עלות רכישת מכרז: 300
לבירורים: בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה -
ליאת פרמון
מנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות
08-9274550

חזור למכרזים פעילים