מעודכן לתאריך 25.1.2021

מועצה אזורית גזר - מועצה צהובה | ציון ברמזור 5.2

 

חולים פעילים

   מבודדים מחלימים  נפטרים

154

335 1001 4

+14 מאתמול

+15 אתמול

+45 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

היכן היו חולים במקומות הציבוריים במועצה?

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

בגנים, בבתי הספר, בחוגים ובתנועות הנוער

מספר חולה בית ספר / גן / תנועת נוער

מיקום

תאריך חשיפה בידוד עד תאריך (כולל)

-

עתידים

א'3 

17.1.21

30.1.21

1125

בית ספר הרצוג

יב' 2 

11-12.1.21

24-25.1.21

-

גן ארז

נוף איילון

12.1.2021

25.1.2021

1030

11.1.2021

24.1.2021

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

ביישובים

מספר חולה ישוב

מיקום

תאריך חשיפה בידוד עד תאריך (כולל)

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

חולים פעילים מאומתים בחלוקה ליישובים

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

בית חשמונאי

בית חשמונאי ישוב צהוב

 

סה"כ חולים פעילים בבית חשמונאי  מחלימים
8 70

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1236

בגירה, בת משפחה של חולה. נמצאת בבידוד כבר שבוע, ולא שהתה במרחב הציבורי. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1235 נער, בן משפחה של חולה. נמצא בבידוד כבר שבוע, ולא שהה במרחב הציבורי. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1234 ילדה, בת משפחה של חולה. נמצאת בבידוד כבר שבוע, ולא שהתה במרחב הציבורי. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.
1142

בגיר, בן משפחה של חולים ולכן שהה בבידוד ולא היה במרחב הציבורי.

1141 פעוט, בן משפחה של חולים ולכן שהה בבידוד ולא היה במרחב הציבורי.
1128

בגיר המצוי בבידוד. לא שהה במרחב הציבורי, בני משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

בית עוזיאל

סה"כ חולים פעילים בבית עוזיאל  מחלימים
5 20

ללא שינוי מאתמול

+3 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1206

בגירה, בת משפחה של חולים. החולה בבידוד ולא שהתה במקומות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1205 ילד, בן משפחה של חולים. הילד בבידוד ולא שהה במקומות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.
1186

ילדה, הילדה בבידוד ולא שהתה במקומות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1164

בגירה. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1127

חייל, בן משפחה של חולים. החייל הגיע מהבסיס ישירות  לבידוד עם משפחתו. אין חובת בידוד על שאר תושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

גני הדר

                                                                       

סה"כ חולים פעילים בגני הדר  מחלימים
1 7
            

ללא שינוי מאתמול

            

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

846 מבוגרת. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

גזר

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ גזר  מחלימים
0 3

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

גני יוחנן

סה"כ חולים פעילים בגני יוחנן  מחלימים
1 33

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1149

אינו מתגורר ביישוב

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

חולדה

סה"כ חולים פעילים בחולדה  מחלימים נפטרים
4 13 1

+1 מאתמול

+1 מאתמול

+ 1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1256

נערה, בת משפחה של חולה. הנערה בבידוד כבר 10 ימים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי הקיבוץ.

1246

צעירה, משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי הקיבוץ.

1165

מבוגרת, בת משפחה של חולה נוסף. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי הקיבוץ.

1080 בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי חולדה. הודעות אישיות נמסרו לחייבי בידוד. משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ולכן אין חובת בידוד על תושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

יד רמב"ם

יד רמב"ם ישוב כתום

 

סה"כ חולים פעילים ביד רמב"ם  מחלימים

8

77

ללא שינוי מאתמול

+4 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1260 נערה, בת משפחה של חולה. למיטב ידיעתנו, הנערה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.
1259

נערה, בת משפחה של חולה. תלמידת יב׳1 בתיכון הרצוג - תלמידי וצוות כיתתה שהיו בבית ספר בתאריכים 18/1/21 וב 21/1/21, יכנסו לבידוד עד לתאריכים 31/1/21 ו- 3/2/21, בהתאמה.

1218

בגיר, החולה נמצא בבידוד גם ממשפחתו, ולא שהה במקומות ציבוריים. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1217

בגירה, החולה נמצאת בבידוד גם ממשפחתה, ולא שהתה במקומות ציבוריים. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1152

 נער, בן משפחה של חולה.המשפחה בבידוד ונבדקה.ככל הידוע לנו, הנער לא שהה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על מי תושבי היישוב.

1146  בגיר, התפלל בבית הכנסת בית הלל בתאריכים 15-16/1/21, כל מתפללי בית הכנסת, ייכנסו לבידוד עד לתאריכים 28-29/1/21 כולל.
1084

בגירה, בני משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות. החולה לא שהתה במרחב הציבורי ביישוב ולכן אין חובת בידוד על תושביו.

1082 בגירה. המשפחה נכנסה לבידוד ואין חובת בידוד בגינם על מי תושבי היישוב. 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

 

יציץ

יציץ ישוב צהוב

 

סה"כ חולים פעילים ביציץ  מחלימים
4 27

ללא שינוי מאתמול

+3 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1129

בגירה, בת משפחה של חולים. החולה בבידוד ולכן לא שהתה במרחב הציבורי ואין  חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1086

בגיר, בן זוג של חולה. החולה לא שההבמרחב הציבורי ואין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1041

אינו מתגורר ביישוב

1035

בגיר. בני משפחתו בבידוד ונבדקו. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ביישוב ולכן אין חובת בידוד על התושבים.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

 

ישרש

ישרש ישוב כתום

 

סה"כ חולים פעילים בישרש

 מחלימים

נפטרים

12 38 1

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1257

בגירה. הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי ישרש.  כל מי שפגש החולה החל מיום 21/1/21, למשך יותר מרבע שעה ובמרחק קרוב מ-2 מטר, נדרש להכנס לבידוד למשך 14 יום מהחשיפה. אנשים שבאו במגע קרוב מתבקשים להפעיל שיקול דעת, וככל שנדרש להכנס לבידוד מניעתי, לשם מניעת הפצת המחלה ביישוב.

1215

פעוטה, משפחתה בבידוד מיום ראשון ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1189

צעיר, משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. נמסרו הודעות בידוד אישיות לרלוונטיים.

1184

בגיר, הודעה שמית יצאה בקבוצה המעוצה לתושבי ישרד. החולה התפלל בשבת, 15-16/1/21 מחוץ לבית הכנסת של המושב. אם שהיתם בקרבתו יותר מ-15 דקות ופחות מ-2 מטר- עליכם להיכנס לבידוד עד לתאריכים 28-29/1/21 כולל.

1183

בגיר, בן משפחה של חולים, שוהה בבידוד ולא היה במרחב הציבורי. 

1181

פעוטה, בת משפחה של חולים נוספים. החולה נמצאת בבידוד שבוע ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי הבידוד.

1167

תינוקת, בת משפחה של חולים נוספים. משפחתם בבידוד ונבדקו, ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי הבידוד.

1163

בגיר, בן משפחה של חולה נוספת. משפחתם בבידוד ונבדקו, הודעות אישיות הועברו למחוייבי הבידוד.

1153

בגירה. משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1143

בגיר, בן משפחה של חולה ששהה כבר בבידוד ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1088

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי ישרש. בני משפחתה בבידוד ויבדקו. במידה ושהיתם ליד החולה מיום שלישי 12.1.21, במרחק של פחות מ-2 מטר ולמשך יותר מרבע שעה, אנא היכנסו לבידוד של 14 יום מיום החשיפה. 

1061

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי ישרש. בעלה בבידוד והלך להיבדק. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

כפר ביל"ו

סה"כ חולים פעילים בכפר ביל"ו  מחלימים
5 33

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1219

בגירה. בני משפחתה בבידוד ונבדקו. החולה לא הייתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1118

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי כפר ביל"ו. בת משפחה של חולים. 

1089

בוגר, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי כפר ביל"ו. בני משפחתו בבידוד ונבדקו. הודעות אישית הועברו למחויבי הבידוד שנפגשו עימו. 

1036

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי כפר ביל"ו בני משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות. הודעות אישית הועברו למחויבי הבידוד שנפגשו עימה. 

1017 מטפלת זרה

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

כפר בן נון

סה"כ חולים פעילים בכפר בן נון  מחלימים
1 23

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

980

 בגיר, בני משפחתו בבידוד ונבדקו. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

כפר שמואל

כפר שמואל ישוב כתום

 

סה"כ חולים פעילים כפר שמואל  מחלימים
5 54

ללא שינוי מאתמול

+6 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1216

בגיר. החולה בבידוד גם ממשפחתו ולא שהה במרחב הציבורי. לכן אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 

1177

בגירה, בת משפחה של חולים. החולה לא שהתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 

1156

בגירה, לא שהתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 

1155 ילד, לא שהה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב. 
1125 נערה, בת משפחה של חולים. משפחתה בבידוד ונבדקה. הנערה, תלמידת תיכון הרצוג, כיתה יב 2, היתה בביה"ס בתאריכים: 11-12/1/21 ועל כן תלמידי כיתתה והצוות ייכנסו לבידוד עד לתאריכים: 24-25/1/21, כולל.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

 

כרמי יוסף

סה"כ חולים פעילים בכרמי יוסף  מחלימים
8 37

+1 מאתמול 

 +2 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1249

פעוט, בן משפחה של חולים. המשפחה נמצאת בבידוד כבר 10 ימים, אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב. 

1239

בגירה, בת משפחה של חולה. החולה נמצאת בבידוד כבר 10 ימים, אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב. 

1238 ילדה, בת משפחה של חולה. החולה נמצאת בבידוד כבר 10 ימים, אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב
1180

בגירה. החולה לא היתה ביישוב בזמן האחרון ונמצאת בבידוד גם ממשפחתה, אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב. 

1148 אינו מתגורר ביישוב

1126

בגירה. החולה מסרה הודעות אישיות לרלוונטיים, אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב. 

1073 בגיר. משפחתו בבידוד והופנו לבדיקה. החולה מסר הודעות אישיות לרלוונטיים, אין חובת בידוד נוספת על מי מתושבי היישוב.
922 בגירה, בת משפחה של חולה. משפחתה כבר בבידוד ונבדקו.
ככל הידוע לנו, החולה לא היתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

מצליח

מצליח ישוב כתום

 

סה"כ חולים פעילים במצליח  מחלימים
17 50

+1 מאתמול

+1 מאתמול


 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1251

אינה מתגוררת ביישוב

1241

בגיר, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי.

1240

בגיר, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי.

1223

 בגיר,  בן משפחה של חולה. לא שהה במרחב הציבורי.

1222

 בגירה,  בת משפחה של חולה. לא שהתה במרחב הציבורי.

1221

בגיר, ככל הידוע לנו לא שהה במרחב הציבורי

1220

בגיר, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי.

1188

בגירה, משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא שהתה במרחב הציבורי.

1187

בגירה, משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות, לא שהתה במרחב הציבורי.

1168

בגירה, בת משפחה של חולה נוסף. החולה נמצאת בבידוד כבר שבועיים, ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1157

בגירה. משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1133

ילדה, בת משפחה של חולה. המשפחה שהתה בבידוד ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב

1132

ילדה, בת משפחה של חולה. המשפחה שהתה בבידוד ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1131

פעוט, בן משפחה של חולה. המשפחה שהתה בבידוד ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב

1130

בגיר, בן משפחה של חולה. המשפחה שהתה בבידוד ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1110

בגירה, בני משפחתה בבידוד ויבדקו. החולה לא שהתה במרחב הציבורי ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

912

בגיר, כתובתו בישוב אך הוא לא מתגורר בישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

 

משמר דוד

משמר דוד ישוב צהוב

 

סה"כ חולים פעילים במשמר דוד  מחלימים
7 30

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1171

בגירה, בת משפחה של חולים נוספים. המשפחה נמצאת בבידוד כבר שלושה שבועות ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1124 חולה שגר ביישוב אך כתובתו במקום אחר. שהה בבידוד ולא באו במגע עם מי מתושבי היישוב
1123 חולה שגר ביישוב אך כתובתו במקום אחר. שהה בבידוד ולא באו במגע עם מי מתושבי היישוב
1117

חיילת - שהתה בצבא ולא ביישוב. נמצאת בבידוד מוחלט גם מבני משפחתה. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1111

חולה שגרה ביישוב אך כתובתה במקום אחר. שהה בבידוד ולא באו במגע עם מי מתושבי היישוב

1108

 בגירה. נמצאת בבידוד ולכן לא שהתה במקומות ציבוריים ואין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1045 אינו מתגורר ביישוב

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

משמר איילון

סה"כ חולים פעילים במשמר איילון  מחלימים
7 12

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1255

ילד, בן משפחה של חולים. החולה לא היה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1178

 ילדה, בת משפחה של חולים. החולה לא היתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1170

ילדה, בת משפחה של חולים נוספים. הודעה אישית הועברה למחוייבי הבידוד.

1169

בגירה, בני המשפחה בבידוד ונבדקו. ככל הידוע לנו, החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על מי תושבי היישוב.

1159

אינו מתגורר ביישוב

1158

בגירה, משפחתה בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא שהתה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על שאר תושבי היישוב.

1134

בגיר, משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא שהה במרחב הציבורי, ולכן אין חובת בידוד על שאר תושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

נוף איילון

נוף איילון ישוב כתום

 

סה"כ חולים פעילים בנוף איילון  מחלימים
25 146

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1263

 צעיר. החולה חזר מהישיבה הישר לבידוד גם ממשפחתו. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1250

בגיר, נמצא בבידוד גם ממשפחתו. החולה לא שהה במרחב הציבורי ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1247 אינו מתגורר ביישוב

1225

בוגר. בני משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות. למיטב ידיעתנו החולה לא שהה במרחב הציבורי ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1224

נער. בני משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות. למיטב ידיעתנו החולה לא שהה במרחב הציבורי ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב

1211

בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי נוף איילון. נמצאת בבידוד מתחילת השבוע. 
ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1210 בגירה, נמצאת בבידוד מעל שבוע. משפחתה בבידוד ונבדקה.ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1209 נערה, בת משפחה של חולים. החולה לא שהתה במרחב הציבורי.ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1208 צעיר, חזר מהישיבה, משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1207 צעיר שהגיע מהישיבה ונכנס לבידוד. משפחתו הופנתה לבדיקות. ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב
1200

צעיר שהגיע מהישיבה ונכנס לבידוד מוחלט גם ממשפחתו. 

1198 צעיר, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1197 צעיר, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1196 צעיר, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1195 בוגרת, בת משפחה של חולה, נמצאת בבידוד ולא שהתה במרחב הציבורי
1194 ילד, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1193 נער, בן משפחה של חולה, נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי
1192 ילדה, בת משפחה של חולה, נמצאת בבידוד ולא שהתה במרחב הציבורי
1191 אינו מתגורר ביישוב
1172

צעיר שהגיע בתחילת השבוע מהישיבה ונכנס לבידוד מוחלט גם ממשפחתו. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1160

בגיר, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי נוף איילון. משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות.
חברים שנפגשו עם החולה בשבת האחרונה, בתאריך 16/1/21, ייכנסו לבידוד עד לתאריך 29/1/21 כולל.

1147

 בגיר, משלב ב׳ שלא היה ביישוב חודש וחצי. 

1145

בגיר.  הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי נוף איילון.
 אם שהיתם בקרבת החולהיותר מרבע שעה ופחות מ-2 מטר, בין התאריכים 12-17/1/21 עליכם להיכנס לבידוד של 14 יום מיום החשיפה.
כמו-כן, על כל המבקרים במקווה הגברים בתאריך 15/1/21 בין השעות 14:45-15:15 להיכנס  לבידוד עד לתאריך 28/1/21, כולל. 

 1136

אינו מתגורר ביישוב

1135

אינו מתגורר ביישוב

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

 

נען

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ נען  מחלימים
1 37

ללא שינוי מאתמול

+5 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1226

בגיר, הודעה שמית יצאה בקקבוצה מהמועצה לתושבי נען. משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות.
החולה לא שהה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על תושבי הקיבוץ.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

נצר סרני

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ נצר סרני  מחלימים
0 20

ללא שינוי מאתמול

+2 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

סתריה

                                                                                   

סה"כ חולים פעילים בסתריה  מחלימים
1 31
ללא שינוי מאתמול
            
        

+1 מאתמול

            

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1005

נער, בן משפחה של חולה. החולה נמצא בבידוד שבוע ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

עזריה

סה"כ חולים פעילים בעזריה  מחלימים נפטרים
8 103 1

+3  מאתמול

+2 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1254

בגיר, בן משפחה של חולים. נמצא בבידוד ולא שהה במרחב הציבורי. 

1253

נער, בן משפחה של חולים. לא שהה במרחב הציבורי.

1252

נערה, בת משפחה של חולים. לא שהתה במרחב הציבורי.

1229

 בגירה, משפחתה נכנסה לבידוד ונבדקה. לא שהתה במרחב הציבורי. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1228

 בגירה, משפחתה נכנסה לבידוד והופנתה לבדיקות. נמצאת בבידוד כבר שבוע. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1227

בגירה בת משפחה של חולה. משפחתה בבידוד, לא שהתה במרחב הציבורי. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1115

בוגר, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי עזריה. כל מי שהגיע לשבעה בביתו של החולה, בין התאריכים 10-12/1/21, מתבקש להיכנס לבידוד של 14 יום מיום החשיפה וזאת עד לתאריכים 23-25/1/21 כולל (בהתאמה).  

1103

בגיר, משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. לא שהה במרחב הציבורי. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

פדיה

סה"כ חולים פעילים בפדיה  מחלימים
9 39

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1245

ילדה, בני משפחתה בבידוד ונבדקו. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1244 נערה, בני משפחתה בבידוד ונבדקו. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.
1243 נערה, בני משפחתה בבידוד ונבדקו. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.
1242 בגירה, בני משפחתה בבידוד ונבדקו. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1232

ילד, בני משפחתו בבידוד ונבדקו. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1231

בגירה, בני משפחתה בבידוד ונבדקו. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1212

בגיר, בני משפחתו בבידוד ונבדקו. החולה לא שהה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1173

בגירה, לא היתה במושב בשבועיים האחרונים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1162 אינו מתגורר ביישוב

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

פתחיה

פתחיה ישוב צהוב

 

סה"כ חולים פעילים בפתחיה  מחלימים
5 87

ללא שינוי מאתמול

+3 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1232

 בגירה. לאחר חקירה אפידימיולוגית נמסרה הודעה לחייבי הבידוד. 

1174

ילדה, בת משפחה של חולים נוספים. כל המשפחה שוהה בבידוד כבר שבועיים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1138

בגירה, נמצאת בבידוד מלא, כולל מבני משפחתה, למעלה משבוע. לא שהתה במקומות ציבוריים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1137

 ילד, בן משפחה של חולים, נמצא בבידוד כשבוע עם בני משפחתו. לא שהה במקומות ציבוריים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1120

 בגירה, בת משפחה של חולים. הודעות אישיות נמסרו לרלוונטיים.  אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

רמות מאיר

רמות מאיר צהובה

      

סה"כ חולים פעילים ברמות מאיר  מחלימים
5 28
ללא שינוי מאתמול            

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1214

בגיר, נמצא בבידוד כבר שבוע גם ממשפחתו, ועל כן אין חובת סידוד על מי מתושבי היישוב.

1213 בגירה, הודעה שמית יצאה בקבוצה מהמועצה לתושבי רמות מאיר. בני הבית בבידוד ונבדקו. החולה לא שהתה במקומות ציבוריים ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1185

בגיר. החולה נמצא בבידוד גם ממשפחתו, ולא שהה במרחב הציבורי. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב

1161

נער. הנער נמצא בבידוד גם ממשפחתו, מעל שבוע. על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

1116

ילד, בן משפחה של חולים נוספים. כל המשפחה נמצאת בבידוד כבר שבוע ועל כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.

 

שעלבים

סה"כ חולים פעילים בשעלבים  מחלימים
7

134

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד*

1258

אינו מתגורר ביישוב

1248

אינו מתגורר ביישוב

1237

תינוקת, בת משפחה של חולה. משפחתה בבידוד (הרחבה שעלבים). אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

1233

צעיר, משפחתו בבידוד. הודעה אישית הועברה למחוייבי הבידוד.

1201

בגיר. החולה נמצא בבידוד גם ממשפחתו ולא היה במרחב הציבורי.  על כן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב (הרחבה שעלבים).

1176

בגיר.משפחתו בבידוד והופנתה לבדיקות. החולה לא היה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב (הרחבה שעלבים).

843

תלמיד נעלה. אין השפעה על תושבי היישוב

 

* שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל- 10 ימים וזאת לאחר 2 בדיקות קורונה: האחת מיד עם החשיפה והשנייה ביום התשיעי. שתי הבדיקות צריכות להיות שליליות.