שרת המפות הינו מערכת ממוחשבת אינטרנטית אשר נועדה להציג מידע גאוגרפי . המערכת מיועדת הן להגברת שקיפות המידע לתועלת תושבי המועצה והן להגברת השימוש במידע גאוגרפי בתפעול יעיל של המועצה .

המערכת המושקת בשלב זה, כשלב הרצה עם מספר שכבות מוגבל וברמה בסיסית , מיועדת להתפתח בשלבים ולהכיל את כל המידע הגאוגרפי המועצתי בכל תחומי החיים:

תכנון והנדסה, תשתיות, חינוך, פנאי, רווחה בטחון וחירום.

השלמת המערכת בתצורה מכסימלית צפויה בעוד כשנה וחצי. בשלב זה האתר נפתח לניסוי והרצה.

המערכת מוקמת ביוזמת מהנדס המועצה מר איתי פרס אשר יהווה גם מנהל המערכת ומוקמת בייעוץ ובליווי (בהתנדבות) של בר לביא יקי מומחה מערכות GIS ממושב סתריה.

 

למערכת ה - GIS לחצו כאן

לאתר המפות הממשלתי לחצו כאן