מותאמת לקהילה הדתית
הקייטנה מיועדת למסיימות כיתות א'-ו'
תאריכי רישום: 1.6-12.7.22 (או עם סיום מכסת המשתתפים בקייטנה)
תאריכי הקייטנה: הקייטנה תתקיים בין התאריכים 24.7-11.8.22 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00
מיקום: מתחמי בי"ס שלהבת בנות, שעלבים
עלות: 990 ₪

חשוב לדעת:

  • מנהלת קייטנת גזר של קיץ: עדי אזולאי 050-6888708
  • מיישובים מחוץ לנוף איילון ושעלבים - הקייטנה כוללת הסעות הלוך ושוב מיישובי המועצה
  • יש להצטייד בארוחת בוקר ומים
  • אטרקציות ופעילויות לשבירת השגרה במועצה ומחוצה לה
  • הקייטנה באישור משרד החינוך
  • מספר המקומות מוגבל - כל הקודם זוכה

קייטנת בנות 2022.pdf

התוכנית הינה ראשונית וניתנת לשינוי ט.ל.ח

כתב התחייבות לתשלומי קייטנות הקיץ 2022 במועצה אזורית גזר
1. בעת אישור מסמך זה באתר הרישום, אנו מתחייבים בזאת לשלם למועצה האזורית גזר את הסך שנקבע עבור השרות בקייטנות המועצה עבור בננו/בתנו בשנת הלימודים תשפ"ב לצורך כיסוי עלויות השרות כאמור.
2. את תשלום הקייטנה נשלם, בשיעורים ובמועדים כפי שייקבעו על ידי הרשות המקומית (קבלות יישלחו ע"י המועצה לאחר אישור רישום).
3. כל סכום שלא ישולם במועדו יחויב בתשלומי פיגורים על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 כאילו היה תשלום ארנונה כללית.
4. במידה ובננו/ביתנו י/תפסיק את השתתפותו/ה במהלך הקייטנה, אנו מתחייבים למסור הודעה בכתב לרשות המקומית ובכל מקרה תחול עלינו חובת תשלום עד סוף הקייטנה.
5. התחייבות זו היא סופית ומוחלטת והרינו מוותרים על התראה בכל הקשור בה.
6. ידוע כי:
6.1 ביטול השתתפות וקבלת החזר כספי יינתנו עד לתאריך 17.7.22. לא יינתנו החזרים כספיים לאחר תאריך זה
6.2 לא יינתנו החזרים כספיים בגין מחלה/בידוד ו/או כל סיבת היעדרות אחרת במהלך הקייטנות
6.3 פתיחת הקייטנות מותנת ברישום מינימלי של משתתפים


להרשמה יש למלא את הפרטים הבאים:

תם הזמן למילוי טופס זה.