המועצה האזורית גזר מודיעה בזאת כי הגישה לרשות הממשלתית למים ולביוב בקשה לעדכן את תעריף אגרת הביוב שיחול על הצרכנים שבתחומה.

בהתאם לתחשיב שהוגש ומתוכנן להיות מאושר במועצת רשות המים, אגרת הביוב תוזל בכ-22%.

להלן סכומי האגרה בהתאם לתחשיב שהוגש :

 

תעריף בש"ח למ"ק שפכים

תעריף בש"ח למ"ק מים

אגרת תפעול ביוב ציבורי

0.69

0.48

אגרת תפעול מערכת אזורית

1.39

0.97

אגרת טיהור

1.60

1.12

אגרת שיקום ביב ציבורי

0.43

0.30

אגרת שיקום מערכת אזורית

0.87

0.61

סה"כ

4.98 ₪ (לעומת 6.36 ₪ לפי תעריף קודם)

3.49 ₪ (לעומת 4.49 ₪ לפי תעריף קודם)

 

אגרה זו תיכנס לתוקף לאחר אישור של מועצת רשות המים ופרסום ברשומות.

הסכומים הנ"ל נכונים למדד יוני 2015 ויתעדכנו בהתאם לשינויי המדד ובכפוף לכל דין.