הוראות למילוי הטופס

1. העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור מועצה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים למועצה מאת בעל הנכס סולקו במלואם.
2. ככל שתיבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה. 
3. יש מלא את הטופס המצורף ולשלם אגרה ע"ס 193 ₪ בגין פתיחת הבקשה.
4. משך הטיפול בבקשה עד כ-28 ימי עסקים.
5. אנו נמשיך ונעדכן אתכם ב – SMS ובדואר אלקטרוני במהלך התהליך. 
6. אנא בדקו והקפידו על כתובת דואר אלקטרוני תקינה ונכונה.

הנכם נדרשים לצרף את המסמכים הבאים:
* חוזה מכר חתום.
* אישור / מצב זכויות עדכני בנכס או נסח טאבו.
* צילום תעודת זהות של המבקשים.

להגשת הבקשה יש למלא את הפרטים הבאים

כתובת הנכס

מקרקעי הנכס

פרטי בעלי עניין

פרטי המוכר

פרטי מגיש הבקשה / בא כח

המוכר הוא מזמין הבקשה
המוכר הוא מזמין הבקשה (חובה) שדה חובה
האישור ישלח לכתובת דוא"ל זו

פרטי הקונה

האם קיים חוזה חכירה / פיתוח?
האם קיים חוזה חכירה / פיתוח? (חובה) שדה חובה

צירוף קבצים

תשלום

שם המוצר/שירותמחירכמות
אישורי זכויות 193.00 ₪
סה"כ לתשלום0