קול קורא לוועדי היישובים במועצה בנושא גינון אקולוגי

המועצה מקדמת גינון אקולוגי בתחומי אחריותה ומעודדת את היישובים לעבור ולגנן את השטחים הציבוריים בשיטה זו.

הרווח בגינון האקולוגי:

  • חסכון בעלויות לטווח הארוך
  • שמירה על בריאות התושבים
  • תכנון מרחב בריא וירוק לטווח הארוך 
  • שמירה על בריאות הקרקע והאוויר
  • עידוד מגוון ביולוגי

יישובים אשר מעוניין לעבור לגינון אקולוגי בשטחים אשר תחת אחריותם יקבלו ייעוץ וליווי מקצועי אחת לחודש (כ - 10 מפגשים בשנה) ממומחה/ית בתחום אשר יעבדו עם גנן היישוב ועם וועדת הגינון.

תקציב: 50% מימון המועצה ו-50% מימון ע"י היישוב.

יש להגיש את טופס הבקשה עד לתאריך ה-25/04/2021

 
מוזמנים להגיש יישובים אשר יעמדו בקריטריון הבא: ביישוב קיימת וועדת גינון ומועסק בו גנן קבוע.
 
האם קיימת וועדת גינון ביישוב? * שדה חובה
האם היישוב מעסיק גנן באופן קבוע? * שדה חובה

לאחר הפניה יתקיים ראיון עם כל הוועדים שיגישו את הקול קורא וייבחרו היישובים אשר בהם תהיה התכנות לשינוי משמעותי בגינון הציבורי.

התחייבויות:
  • במעבר לגינון אקולוגי יש חשיבות במעורבות הקהילה שתהווה בסיס להצלחת התהליך. היישובים המעוניינים לגשת לקול הקורא יתחייבו לקיים לפחות 2 מפגשים עם הקהילה בכדי לחשוף את התושבים לנושא. אחד המפגשים יהיה שיתוף ציבור על מנת להבין מה הרצונות והצרכים של תושבי היישוב.
  • השתתפות של גנן היישוב בהשתלמויות לגנני המועצה.
  • וועד היישוב יחתום על מסמך התחייבות- במסמך זה יוגדרו במשותף המתחמים אשר יתוחזקו בגינון אקולוגי לאחר הריאיון. 

נופר ששון עופר
רכזת קיימות וחינוך סביבתי
08-9274530 
052-6407261