ינואר
יום שני ח' בשבט תשפ"ב, 10.1.2022 ועד יום שני כ"ט בשבט תשפ"ב 31.1.2022 – רישום מקוון באמצעות האינטרנט באתר המועצה.

פברואר
22.2.2022 - ביצוע הגרלה לכיתה א' בבי"ס מעיין.

מרץ - אפריל
קבלת הודעות מבתי הספר, ופניה להגשת מסמכים נוספים במידת הצורך:  בחירת חברים, צרוף תמונה. בהתאם לצרכי כל בית ספר.

אפריל - יוני
תקופת התאמות והשלמות. תקופה בה יתקיימו תוכניות מעברים בבתי הספר בדגש על העמקת ההכרות לקראת העלייה לכיתה א'.

יולי
עדכון הרשמה לתושבים בשכירות או בתהליך מעבר דירה. הצגת תעודת זהות עדכנית.

אוגוסט (לקראת סוף החודש)
קבלת מכתב מבתי הספר לגבי השיבוץ לכיתה, מפגש עם המחנך/ת.