פברואר
01-21.02.2021 יט' שבט עד ט' אדר – רישום באמצעות האינטרנט באתר המועצה.

 הרישום יפתח באתר המועצה ב-01.02.2021

מרץ - אפריל
קבלת הודעות מבתי הספר, ופניה להגשת מסמכים נוספים במידת הצורך:  בחירת חברים, צרוף תמונה, בהתאם לצרכי כל בית ספר.

אפריל - יוני
תקופת התאמות והשלמות. תקופה בה יתקיימו תוכניות מעברים בבתי הספר בדגש על העמקת ההכרות לקראת העלייה לכיתה א'.

יולי
עדכון הרשמה לתושבים בשכירות או בתהליך מעבר דירה. הצגת תעודת זהות עדכנית.

אוגוסט (לקראת סוף החודש)
קבלת מכתב מבתי הספר לגבי השיבוץ לכיתה, מפגש עם המחנך/ת.