שלום כיתה א'. אבל איך מתכוננים? בקורס נלמד וניישם: עצמאות תכנון ובקרה, התארגנות, שימוש בציוד לימודי, עיצוב אותיות וספרות, מודעות פונולוגית הבנת הוראות, פתרון בעיות הכנת שיעורי בית, התמודדות עם דילמות חברתיות  4 מפגשים קבוצתיים כפולים | הרצאה להורים בזום בתחילת הקורס ושיחות אישיות בסיום | קבלת חוברת עבודה אישית | עד 15 ילדים בכל קבוצה | עלות: 750 ₪  המפגשים מתקיימים בכיתות א' של בתי הספר (בשלושה מוקדים) ובכך מאפשרים חוויה מציאותית של כיתה. הקבוצה מועברת על ידי שתי מנחות - מרפאה בעיסוק/קלינאית תקשורת/מורה להוראה מתקנת  למעוניינים בקבוצה בקרית החינוך סתריה ימי רביעי | החל מה־6.7.22 ועד ל־27.722 | 16:15-18:00  למעוניינים בקרית החינוך בית חשמונאי ימי שני | החל מה־4.7.22 ועד ל־25.7.22 | 16:15-18:00  למעוניינים בקרית החינוך כרמי יוסף ימי רביעי | החל מה־6.7.22 ועד ל־27.7.22 | 16:15-18:00  לפרטים: 08-9274009 | gila@gezer-region.muni.il   ההרצאה להורים תתקיים בתאריך 27.6.22

שלום כיתה א'. אבל איך מתכוננים?
בקורס נלמד וניישם: עצמאות תכנון ובקרה, התארגנות, שימוש בציוד לימודי, עיצוב אותיות וספרות, מודעות פונולוגית הבנת הוראות, פתרון בעיות הכנת שיעורי בית, התמודדות עם דילמות חברתיות

4 מפגשים קבוצתיים כפולים | הרצאה להורים בזום בתחילת הקורס ושיחות אישיות בסיום | קבלת חוברת עבודה אישית | עד 15 ילדים בכל קבוצה | עלות: 750 ₪ 
המפגשים מתקיימים בכיתות א' של בתי הספר (בשלושה מוקדים) ובכך מאפשרים חוויה מציאותית של כיתה. הקבוצה מועברת על ידי שתי מנחות - מרפאה בעיסוק/קלינאית תקשורת/מורה להוראה מתקנת

למעוניינים בקבוצה בקרית החינוך סתריה
ימי רביעי | החל מה־6.7.22 ועד ל־27.722 | 16:15-18:00

למעוניינים בקרית החינוך בית חשמונאי
ימי שני | החל מה־4.7.22 ועד ל־25.7.22 | 16:15-18:00

למעוניינים בקרית החינוך כרמי יוסף
ימי רביעי | החל מה־6.7.22 ועד ל־27.7.22 | 16:15-18:00

ההרצאה להורים תתקיים בתאריך 27.6.22
לפרטים: 

גילה בובליל
מזכירת המרכז הטיפולי חינוכי (משכל)
08-9274009
08-9210504