הרשמה מאוחרת תחל ביום ראשון, כ"ג אייר תשפ"ג, 14/05/2023
ועד ליום ראשון, ח' סיוון תשפ"ג, 28/05/2023

לברורים ושאלות ניתן לפנות:
למחלקת בתי הספר בטלפון: 08-9274587 או במייל: [email protected]
לתיכון איתן במייל: [email protected]       
לתיכון הרצוג במייל: [email protected]