הרישום יתקיים מיום שני כח' באייר תשפ"א 10.5.21 ועד יום שלישי טו' בסיוון תשפ"א 26.5.21
לברורים ושאלות ניתן לפנות :
למחלקת בתי הספר בטלפון : 08-9274587 או במייל: sivanit@gezer-region.muni.il
לתיכון איתן במייל : Kochia@brancoweiss.org.il       
לתיכון הרצוג במייל : hr.yonit@gmail.com