Kita_Alef_2020_Instagram_1080x1080 (1) (1)

שם מלא
שם מלא
לאיזו קבוצה ברצונכם להירשם * שדה חובה
תאר את תפקודו של הילד בתחום הרגשי חברתי * שדה חובה
תאר את תפקודו של הילד בתחום השפה (אוצר מילים, יכולת הבנת הוראות) * שדה חובה
תאר את תפקודו של הילד בתחום האוריינות (הכרת אותיות, חלוקה לצלילים, זיהוי צליל פותח...) * שדה חובה
תאר את תפקודו של הילד בתחום ציור, כתיבה, גזירה: * שדה חובה