מעודכן לתאריך 24.4.2021

מועצה אזורית גזר - מועצה ירוקה | ציון ברמזור 2.2

 

חולים פעילים
   מבודדים

6

0

+3 מאתמול

ללא שינוי  מאתמול

  

שם היישוב

מספר חולים

הערות

גני יוחנן 1874 בגיר
1875 פעוט
1876 ילד. על ילדי גן שחף  להיכנס לבידוד עד לתאריך 4/5/21, כולל.
נוף איילון 1877  נער, לא היה בבית הספר
1872 נערה שאינה לומדת בגזר
1873 נערה שאינה לומדת בגזר