מעודכן לתאריך 26.11.2020

מועצה אזורית גזר - מועצה ירוקה | ציון ברמזור 2.7

 

חולים פעילים

מתוכם חולים פעילים שכתובתם בגזר אך אינם גרים במועצה    מבודדים מחלימים  נפטרים

17

2 160 567 1

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

היכן היו חולים במקומות הציבוריים במועצה?

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

בבתי הספר, בחוגים ובתנועות הנוער

מספר חולה ישוב / בית ספר

מיקום

תאריך חשיפה בידוד עד תאריך (כולל)
611 שדות איילון ב3 קפסולה 1 18.11.2020 2.12.20.20

607

בית ספר עתידים

ד3 - קפסולה א (קפסולה דיה)

11-12.11.2020

25-26.11.2020

 

שימו לב  - ניתן לקצר את משך הבידוד ל-12 יום, וזאת לאחר ביצוע 2 בדיקות קורונה שליליות. האחת, עם היוודע החשיפה, והשנייה ביום העשירי מהחשיפה

חולים פעילים מאומתים בחלוקה ליישובים

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

בית חשמונאי

סה"כ חולים פעילים בבית חשמונאי  מחלימים
5 42

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

612 ילדה בכיתה ח׳ - לא שהתה במרחב הציבורי, הודעות אישיות נמסרו למי שנפגש עימה במרחב הפרטי.
611

ילד בכיתה ב׳3 בבית ספר שדות איילון - בעקבות כך נדרשים בבידוד:
* ילדי כתה ב׳3 קפסולה 1 בבית ספר שדות איילון ישהו בבידוד עד 2/12.
* אנשי הצוות שנדרשים בבידוד קבלו הודעה ממנהל בית הספר.
* אנשים שנפגשו עימו במרחב הפרטי קיבלו הודעה אישית.

 

610

 בגיר. בני משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות. 
לאחר החקירות האפדמיולוגיות, נמסרו הודעות לחייבי הבידוד.

609

 בגיר. בני משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות. 
לאחר החקירות האפדמיולוגיות, נמסרו הודעות לחייבי הבידוד.

607

בוגרת. לאחר חקירה אפידמיולוגית של משרד הבריאות, הודעה נמסרה לאנשים הרלוונטים איתם באה במגע.

 

בית עוזיאל

סה"כ חולים פעילים בבית עוזיאל  מחלימים
0 5

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

גני הדר

                                                                                                                                 

סה"כ חולים פעילים בגני הדר  מחלימים
0 3
            

ללא שינוי מאתמול

            
            

ללא שינוי מאתמול

            

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

גזר

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ גזר  מחלימים
0 3

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

גני יוחנן

סה"כ חולים פעילים בגני יוחנן  מחלימים
0 19

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

חולדה

סה"כ חולים פעילים בחולדה  מחלימים
0 6

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

 

יד רמב"ם

סה"כ חולים פעילים ביד רמב"ם  מחלימים

0

57

ללא שינוי מאתמול

+ 1 . מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

 

 

יציץ

סה"כ חולים פעילים ביציץ  מחלימים
1 17

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

622

 

הודעה שמית יצאה בקבוצת המוואטסאפ מהמועצה לתושבי יציץ. בני משפחת החולה נכנסו לבידוד והופנו לבדיקות.
ככל הידוע לנו, אין חובת בידוד למי מתושבי היישוב.

ישרש

סה"כ חולים פעילים בישרש  מחלימים
0 19

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

כפר ביל"ו

סה"כ חולים פעילים בכפר ביל"ו  מחלימים
1 23

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

606

חיילת. ככל הידוע לנו, החולה לא היתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

כפר בן נון

סה"כ חולים פעילים בכפר בן נון  מחלימים
0 10

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

כפר שמואל

סה"כ חולים פעילים כפר שמואל  מחלימים
0 21

ללא שינוי מאתמול

+1 מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

כרמי יוסף

סה"כ חולים פעילים בכרמי יוסף  מחלימים
2 25

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

620

נער, בן משפחה של חולה מאומתת. לאחר חקירה אפדמיולוגית, הודעות בידוד אישיות נמסרו לאנשים רלוונטיים עימם בא במגע.

617

חיילת. בני משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות.
ככל הידוע לנו, החולה לא היתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

מצליח

סה"כ חולים פעילים במצליח  מחלימים
1 29

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

619

בגירה. בני משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות.
ככל הידוע לנו, החולה לא היתה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

משמר דוד

סה"כ חולים פעילים במשמר דוד  מחלימים
1 17

 ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

608

בגיר. בני משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות. ככל הידוע לנו, החולה לא היה במרחב הציבורי ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

משמר איילון

סה"כ חולים פעילים במשמר איילון  מחלימים
0 7

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

-

נוף איילון

סה"כ חולים פעילים בנוף איילון  מחלימים
1 64

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

621

בגירה. הודעה שמית יצאה בקבוצת הוואטסאפ מהמועצה לתושבי נוף איילון. בני משפחתה נכנסו לבידוד והופנו לבדיקות. בתום החקירה האפידימיולוגית, נמסרו הודעות לחייבי הבידוד.

נען

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ נען  מחלימים
0 23

ללא שינוי  מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

נצר סרני

סה"כ חולים פעילים בקיבוץ נצר סרני  מחלימים
0 8

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

 

-

 

סתריה

                                                                                               

סה"כ חולים פעילים בסתריה  מחלימים
0 20
            

ללא שינוי מאתמול

            
        

ללא שינוי מאתמול

            

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

עזריה

סה"כ חולים פעילים בעזריה  מחלימים נפטרים
3 66 1

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

618

בגירה. בני משפחתה בבידוד והופנו לבדיקות.
ככל הידוע לנו, החולה בבידוד מעל שבוע ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.

616 בגיר, בן  משפחה של חולה.
החולה נמצא בבידוד כבר 10 ימים ולכן אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.
613

בגיר. משפחתו בבידוד והופנו לבדיקות. לאחר חקירה אפידימיולוגית, נמסרו הודעות אישיות לחייבי בידוד

פדיה

סה"כ חולים פעילים בפדיה  מחלימים
1 32

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

572

קשישה, שהתתה בביתה, בת משפחה של חולים מאומתים. אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב. 

פתחיה

סה"כ חולים פעילים בפתחיה  מחלימים
0 27

ללא שינוי מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

רמות מאיר

                                                                                                                                  

סה"כ חולים פעילים ברמות מאיר  מחלימים
0 9
            

ללא שינוי מאתמול

            
            

ללא שינוי מאתמול

            

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

-

 

שעלבים

סה"כ חולים פעילים בשעלבים  מחלימים
1

61

+1 מאתמול

ללא שינוי מאתמול

 

חולה מספר

מקום ציבור בו שהה ונדרש להיכנס ל - 14 ימי בידוד

615 הודעה שמית יצאה בקבוצת ההואטסאפ מהמועצה לתושבי שעלבים. בני משפחת החולה נכנסו לבידוד והופנו לבדיקות. 
בתום החקירה האפידימיולוגית  אין חובת בידוד על מי מתושבי היישוב.