מועדי הרישום 
הרישום יתקיים מיום שני ח' בשבט תשפ"ב, 10.1.2022 ועד יום שני כט' בשבט תשפ"ב 31.1.2022.

גילאי הרישום 
בהתאם לחוק לימוד חובה, חייבי הרישום לשנה"ל תשפ"ג הינם ילדים שנולדו בתקופה שבין י' בטבת תשע"ה 1.1.2016 ועד יט' בטבת תשע"ו  31.12.2016.

רישום לבתי ספר ממ"ד 
כל משפחה הבוחרת בזרם הממלכתי דתי, יכולה להירשם לבתי הספר "שלהבת בנים" או "שלהבת בנות" בהתאם למגדר.

רישום לבי"ס ייחודי מועצתי – בי"ס מעיין 
הרישום לבי"ס "מעיין" יתאפשר לתושבי המועצה האזורית גזר במהלך תקופת הרישום המוגדרת, ובלבד שההורים השתתפו בשלושת מפגשי החשיפה שהתקיימו במהלך נובמבר-דצמבר.
נרשמים שאינם תושבי המועצה בעת מועד הרישום, לא יוכלו להירשם לביה"ס הייחודי, אך יוכלו להרשם לבית הספר המשויך לישוב בו מתגוררים. 
*רישום כפול – בשל העובדה שהרישום למעיין איננו מובטח ומותנה בהגרלה, יש להרשם בכל מקרה לבית הספר המשויך לישוב בו הנכם מתגוררים (על מנת לשמור בו מקום), ובנוסף, יש להכנס לקישור המיוחד להרשמה להגרלה לבית ספר "מעיין".
**השיבוץ לבית ספר "מעיין" מותנה בהגרלה. (לנוהל רישום ושיבוץ למוסדות חינוך לחץ כאן)
*** הסעות – ההגעה לבי"ס מעין והחזרה ממנו הביתה, היא באחריות הורים בלבד.


רישום לבי"ס שדות איילון והדמוקרטי-מונטסורי
תושבי הישובים: בית חשמונאי, יד רמב"ם, עזריה, גזר, בן-נון, כפר שמואל ומשמר איילון – יכולים לבחור בעת ההרשמה האם להירשם לבי"ס שדות אילון או להירשם לבי"ס דמוקרטי-מונטסורי. 

בקשות הנגשה פרטניות  
הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות, המחייבות התארגנות מיוחדת ו/או הנגשה פרטנית, יודיעו על כך למחלקת הפרט במייל : osnat@gezer-region.muni.il בעת ביצוע הרישום, ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים.

ועדות זכאות ואיפיון 
הורים לתלמידים שעברו ועדות זכאות ואיפיון ואו מיועדים לעבור אותן, מתבקשים להרשם כרגיל לבית הספר דרך הרישום המקוון, ובמקביל מומלץ לעדכן את בית הספר על התהליך בו נמצאים.

שנה נוספת בגן החובה ודחיית העלייה לכיתה א' 
הורים לילדים צעירים בשנתון, שמנהלת הגן ו/או ההורים מתלבטים בדבר עלייתם לכיתה א', נדרשים לבצע רישום לבית הספר. יש לסמן במקום המתאים האם קיימת התלבטות בדבר השארות שנה נוספת בגן חובה. ההשארות בגן חובה מותנית בקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג הגן. הורים שקיבלו אישור השארות ומתכוונים לממשו, מחויבים לבטל את הרישום בבית הספר וליצור קשר עם מחלקת גני הילדים על מנת לבצע הליך רישום לגן החובה עד לתאריך 7.6.2022

ביטול רישום
הורים המבקשים לבטל את הרישום או לשנותו מפאת שינוי מקום מגורים, מתבקשים למלא את טופס ביטול רישום / הגריעה (לקישור לחצו כאן) ולצרף המסמכים המפורטים בטופס. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים) יש להביא אישור חתום ע"י ההורה האחר, המאשר בכתב את הסכמתו לביטול הרישום או שינוי הרישום. 

היוועצות
במידת הצורך, באפשרותכם ליצור קשר עם יועצות בתי הספר להיוועצות בכל שאלה וענין.

לנוהל רישום ושיבוץ למוסדות חינוך לחץ כאן