תושבי המועצה,

אנו שמחים להגיש לכם את פורטל החוגים של מרכזי החוגים והספורט לשנת תשפ"ג.  
בפורטל תמצאו את פירוט החוגים והסדנאות לילדים, לנוער ולמבוגרים בשלוחות החוגים השונות ובמגוון ישובים נוספים. חוגי הילדים כוללים הסעות מהיישובים אל החוג ובחזרה, לילדים מכיתה א' ומעלה (למעט אם צוין אחרת).
עונת הפעילות תיפתח ביום א' 04.09.2022 ח' באלול תשפ''ב, ותימשך לאורך כל שנת הלימודים תשפ''ג.
חוגי המועצה יפעלו על-פי לוח החופשות של משרד החינוך (לפירוט החופשות ראו מטה).
ייתכנו שינויים בימים ובשעות החוגים לאחר סיום ההרשמה, כל שינוי יתעדכן בפורטל.
פתיחתו של כל חוג או סדנה והמשך פעילות מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

הנחה מיוחדת בגובה 5% לנרשמים בהרשמה המוקדמת עד 31.08.2022! (לא כולל אגודת הכדורסל הפועל גזר, בייסבול, טאקוונדו, החוגים בחווה של דני, חוגי מוסיקה בשלוחת נען)
(אפשרויות נוספות להנחה – ראו בנוהלי ההרשמה) 

אנו מאחלים לכולם שנת חוגים מהנה ופורייה,

רותם אלקובי – מנהל אגף קהילה
שירה מנשה – מנהלת מחלקת חוגי העשרה, מוסיקה ומחול
חן גורלניק -רדיע – מנהלת מחלקת הספורט ויועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי 

 

נוהלי הרשמה, פעילות ותשלום

 1.  שנת החוגים תשפ"ג תחל ביום ראשון 04.09.2022  ח' באלול תשפ"ב.
 2.  לתשומת ליבכם – לחוגי הספורט ההרשמה תושלם לאחר מילוי הצהרת בריאות למשתתף בחוג וחתימה עליה (אישור קריאת תקנון בעת הרישום, מהווה אישורכם על בריאות תקינה של הנרשם).
 3. הרישום לחוגים מתבצע בפורטל החוגים באתר המועצה. 
 4. השתתפות בחוג תתאפשר לאחר מילוי טפסי רישום באתר, הצהרת בריאות והסדרת התשלום.
 5.  התשלום לחוגים יבוצע בכרטיס אשראי בחיוב חודשי.  להסדר תשלום אחר יש לפנות במייל לקרן בן נון מזכירת האגף [email protected] .
 6. חיוב בהוראת קבע בבנק יתבצע בסוף כל חודש, על החודש שהיה.
 7. לכל החוגים מתאפשרת הגעה לשיעור ניסיון אחד. לאחר שיעור הניסיון תתבקשו לבצע הרשמה באתר המועצה.
 8. הרשמה לחוג במהלך החודש מחייבת תשלום חודש מלא.
 9. עדכונים לגבי מצב חשבון למשלם ניתן לקבל בכל עת במשרד מחלקת החוגים במייל [email protected] , או בטלפון 08-9274093.
 10. החוגים מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 11. יובהר כי ככל שבשל מגבלות משרד הבריאות הפעילות לא תתקיים, אזי תוקפא פעילות החוג ולא יגבה תשלום בעדה ו/או לחילופין, הפעילות תדחה למועד חדש שיקבע ע"י המועצה.
 12. מוסכם כי במידה והפעילות תוקפא עקב הנחיות ממשלה, עם חזרת הפעילות לסדרה, המועצה תחדש את הגבייה באופן אוטומטי.
 13. למען הסר ספק, לא יינתנו החזרים בשל אי השתתפות בפעילות עקב מחלה ו/או בידוד פרטניים.
 14.  לא יינתן החזר תשלום או כל החזר אחר למי שנעדר מהחוג מכל סיבה שהיא.
 15. למועצה תישמר הזכות לבצע כל שינוי בתוכנית או הפסקת פעילות בכל עת במהלך השנה
 16. אישור על קריאת הנהלים מהווה הסכמתכם לאישור צילום המשתתף במסגרת החוג ופרסום תמונתו בערוצי המדיה השונים של המועצה.
 17. נהלים אלה אינם תקפים לחוגים הבאים: אגודת הכדורסל הפועל גזר, בייסבול, טאקוונדו, חוגי "בחווה של דני", חוגי מוסיקה בשלוחת נען. נוהלי הרשמה, פעילות, תשלום וביטול השתתפות לחוגים אלה הינם מול הגוף המבצע את הרישום על פי פורטל החוגים. 
 18. נוהלי הרשמה, פעילות, תשלום וביטול השתתפות לענף הכדורסל "הפועל גזר", הינם נפרדים מנוהל זה ומופיעים באתר הרישום הנפרד של האגודה. הנחות המועצה אינן תקפות לאגודת הכדורסל.

הפסקת פעילות

 1. בקשה להפסקת פעילות תתקבל באמצעות שליחת מייל למחלקת החוגים בלבד, בין החודשים ספטמבר עד פברואר. בין החודשים מרץ עד יוני לא ניתן להגיש בקשה להפסקת הפעילות (גם לנרשמים במועד מאוחר), תינתן האפשרות לעבור לחוג אחר.
  (למעט שיעורי נגינה במסגרת "מוסיקלי" וחוגים לגיל הרך ולגילאי הגן שכן ניתנים לביטול.)
 2. תאריך קבלת המייל לביטול במחלקת החוגים הוא הקובע לתאריך הפרישה מהחוג. בכל מקרה, השתתפות בפעילות בחלק מהחודש מחייבת תשלום חודש מלא.
 3. נבקשכם להימנע מהודעת פרישה למדריכי החוגים. הודעה זו לא תהא קבילה להפסקת פעילות.
 4. נבקשכם להימנע מביטול הוראת קבע באופן עצמאי בבנק.
 5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעצור השתתפות בחוג במקרה שהתמורה עבורו אינה משולמת.                                                                             

תשלומים נוספים

 1. בחוגים בהם נדרשות בדיקות רפואיות, התשלום יתבצע באופן עצמאי לרופא בעת הבדיקה.
 2. בחוגים מסוימים ייגבה תשלום נוסף, חד פעמי, בעבור חומרים, ציוד, ביגוד, רישום לאיגוד, ביטוח ונלווים. התשלום הנוסף כאמור מהווה תנאי להשתתפות בחוג.

הנחות 

 1. הנחה עבור השתתפות בחוגים תינתן במקרים הבאים: הנחות כמות - על השתתפות בשלושה חוגים למשפחה - תינתן הנחה בגובה 7.5% ממחיר החוגים. על השתתפות בחמישה חוגים ומעלה למשפחה - תינתן הנחה בגובה 10% (הנחות אלו אינן כוללות את חוגי כדורסל, חוגי "גזרשת", טניס שולחן מבוגרים, חוגי סטודיו נשים ומסלול ספורט משולב); הנחת כמות במוסיקלי תינתן בנפרד: 3 משתתפים מאותה משפחה – 7.5% הנחה. 5 משתתפים ומעלה מאותה משפחה – 10% הנחה;
 2. הנחת הרשמה מוקדמת - הנחה מיוחדת בסך 5% לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד 31.08.2022. 
 3. הנחה לזכאים - הנחה של 7% תינתן לזכאים המקבלים הנחה בתשלום הארנונה בגין: קצבת נכות, גמלת סיעוד, עיוורים, נפגעי מלחמה וכוחות הביטחון, ילד נכה, עולים חדשים והורה יחיד. השתתפות המחלקה לשירותים חברתיים - משפחות המוכרות על ידי המחלקה לשירותים חברתיים במועצה מוזמנות לפנות אל המחלקה ולבקש השתתפות בעלות החוגים. 
 4. הנחה כאמור אינה כוללת את התשלומים הנוספים לחוג (ביטוח, ציוד, ביגוד וכו').
 5. ההנחות בסעיף זה מצטברות.
 6. לצורך מימוש הנחת זכאים או השתתפות המחלקה לשירותים חברתיים יש לפנות למנהלת מחלקת החוגים במייל [email protected] , או בטלפון 08-9274007 לבדיקת זכאות ומימוש ההנחה.
 7. למען הסר ספק- ההנחות אינן כוללות את החוגים הבאים: אגודת הכדורסל הפועל גזר, בייסבול, טאקוונדו, חוגי "בחווה של דני", חוגי מוסיקה בשלוחת נען

חוגי ספורט

המועצה האזורית גזר מפעילה את חוגיה על פי חוק הספורט ולפי הכללים הבאים:

•  תעודת הסמכה למדריך בענף שאותו הוא מעביר או תואר ראשון בחינוך גופני וספורט תחרותי.
•  ביטוח מבנה צד ג'.
•  ביטוח אחריות מקצועית וביטוח צד ג'.
•  ביטוח אישי של החניכים במסגרת הקבוצות התחרותיות לפי הצורך.
•  חתימת המשתתף על הצהרת בריאות.
•  אישור רפואי לפעילות גופנית ספציפית בהתאם לדרישת החוק.
•  התאמת מקום האימונים והציוד לחוג הספציפי.

הצהרת בריאות למשתתפים בחוגי ספורט:
√ הנני מצהיר בזאת כי אני/בני/ביתי כשיר/ה להשתתף בחוג/בפעילות ספורט.

לפרטים נוספים:

שירה מנשה
מנהלת החוגים
08-9274007

חן גורלניק רדיע
מנהלת מדור הספורט ויועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי
08-9274005

 

הסעות

* הילדים מתבקשים לחכות בתחנת ההסעה 5 דקות לפני שעת האיסוף.
* הפיזור מהחוגים יתבצע בקרבת הבתים ולא בתחנת האיסוף.
* ההסעות מיועדות לילדים מכיתה א' עד כיתה י"ב.
* ההסעות מהיישובים השונים הם למרכזי החוגים בבית חשמונאי ובנען, כל יישוב למרכז שאליו הוא שייך. אין הסעות בין המרכזים.
* ההסעות אינן כוללות ליווי בהסעה, בדרך אליה או ממנה לחוג, והמועצה אינה אחראית לכך. באחריות ההורים לוודא כי ילדיהם הנוסעים בהסעה עצמאיים לעשות את הדרך אל ההסעה וממנה.

תחנות ושעות איסוף לחוגים שלוחת בית חשמונאי

ההסעות לחוגים יופעלו בימים א' עד ה'. 

האיסוף לחוגים יתבצע מהתחנות הבאות:
יד רמב"ם תחנה ראשונה מהכניסה הראשית למושב, תחנה שניה בתחנה מס' 2, תחנה שלישית במכולת ותחנה רביעית בהרחבה. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
עזריה תחנה ראשונה מהכניסה לעזריה, תחנה שנייה מהמכולת ותחנה שלישית בתחנה שליד הכיכר. איסוף מהתחנות בשעות 15:20, 16:35, 17:50.
כפר בן נון תחנה ראשונה מהכניסה הישנה ליישוב, תחנה שנייה מהמכולת ותחנה שלישית ביציאה החדשה מהיישוב. איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:35.
משמר איילון תחנה ברחוב האורן ותחנה שניה ליד המכולת. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:40.
גזר תחנת הסעה ליד חדר האוכל. איסוף מהתחנה בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
כפר שמואל –  תחנה ראשונה ליד גן גלעד בתחנה עצמה, תחנה שניה במכולת. איסוף מהתחנות בשעות 15:20, 16:35, 17:50.
כרמי יוסף תחנה בסופר. איסוף מהתחנה בשעות 15:00, 16:15, 17:30.
פתחיה תחנה במכולת. איסוף מהתחנה בשעות 15:05, 16:20, 17:35.
פדיה תחנת ראשונה בתחנת ההסעה הראשונה ותחנה שנייה בהרחבה ליד מחסני חזי. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:40.
בית עוזיאל תחנה ראשונה במכולת ותחנה שנייה בכניסה להרחבה. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:25, 17:40.
בית חשמונאי תחנות ההסעה בשכונת 'כרמים'. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:45.
• 
הסעות מנצר סרני לשלוחה יופעלו בהתאם למספר הילדים הרשומים לחוגים.

תחנות ושעות איסוף לחוגים שלוחת נען

ההסעות לחוגים יופעלו בימים א' עד ה'. 

האיסוף לחוגים יתבצע מהתחנות הבאות:
חולדה - תחנה ראשונה ליד ירוק על המים, תחנה שנייה נוספת בשם 2 אדום. איסוף מהתחנות בשעות 15:00 16:20 17:15.
גני יוחנןתחנה ראשונה בהרחבה בתחנת ההסעה ותחנה שנייה מהמועדון. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:20.
יציץ – תחנה מס' 1, תחנה ליד בית הכנסת הגדול ותחנה נוספת ביציאה מהמושב לכיוון רמות מאיר. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:30.
כפר ביל"ו א'- תחנה בצרכנייה. איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:20.
כפר ביל"ו ב'- תחנה ראשונה בצרכנייה ותחנה שנייה ברחוב הדבש. איסוף מהתחנות בשעות 15:05, 16:20, 17:20
רמות מאירתחנה ראשונה בצרכנייה ותחנה שנייה בתחנת ההסעה בדרך הלולים. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:25, 17:25.
גני הדרתחנה ראשונה על הכביש ביציאה מרמות מאיר ותחנה שנייה בצד מערב ליד גן המשחקים (תיבות דואר). איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:30, 17:30 
מצליחתחנה ראשונה במועדון ותחנה שנייה ביציאה מהמושב. איסוף מהתחנות בשעות 15:00, 16:00, 17:10
ישרשתחנה ראשונה בתחנת ההסעה בכניסה למושב ותחנה שנייה מהמכולת. איסוף מהתחנות בשעות 15:10, 16:10, 17:20
סתריהתחנה ראשונה בצרכנייה ותחנה שנייה בסוף רחוב האודם פינת ברקת. איסוף מהתחנות בשעות 15:15, 16:15, 17:25.   

* תיתכן הסעה מנצר סרני לשלוחת החוגים בנען, בהתאם לדרישה ורישום.

מיתר יחיה
מזכירת מחלקת תחבורה
08-9274027
052-5592037
  

לוח החופשות לשנה"ל תשפ"ג

ראש השנה - מיום א' 25.9.22 עד יום ג' 27.9.22 (כולל)
יום הכיפורים - מיום ג' 4.10.22 עד יום ד' 5.10.22 (כולל)
סוכות - מיום א' 9.10.22 עד יום ג' 18.10.22 (כולל)
חנוכה - מיום ג' 20.12.22 עד יום ב' 26.12.22 (כולל)
פורים - יום ב' 6.3.23 עד יום ד' 8.3.23 (כולל)
פסח - מיום ג' 28.3.23 עד יום ה' 13.4.23 (כולל)
ערב יום השואה – יום ב' 17.4.23 (לא תתקיים פעילות חוגים החל מהשעה 19:30)
ערב יום הזיכרון – יום ב' 24.4.23 (לא תתקיים פעילות חוגים החל מהשעה 19:30)
יום עצמאות - מיום ג' 25.4.23 עד יום ד' 26.4.23 (כולל)                                                                                                                             
ל"ג בעומר - יום ג' 9.5.23
שבועות - מיום ה' 25.5.23 עד יום ו' 26.5.23 (כולל)

בימים אלה לא יתקיימו חוגים, אלא אם כן תתקבל הודעה אחרת.