רשימת מבני ציבור בבעלות ואחריות המועצה

מס'

ישוב

מבנה

פירוט העבודה

לו"ז לביצוע

1

בית חשמונאי

מבנה המועצה

שופץ והונגש מתו"ס + שירות

2015

2

בית חשמונאי

מבנה הרווחה

שופץ והונגש מתו"ס

2016

3

בית חשמונאי

מרכז יום לקשיש

שופץ הורחב והונגש מתו"ס

2016

4

משמר דוד

מתנ"ס

הונגש

2016

5

בית חשמונאי

מבנה הוועדה לתו"ב

תכנון מבנה חדש

-

6

בית חשמונאי

אשכול פיס

מונגש פנים. חניה תונגש בהמשך

פנים 2017

חוץ  2020