ברוכים הבאים למרחב הביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום  

המרחב מיועד לתושבי המועצה, הורי תלמידים ולבעלי תפקידים במוסד החינוכי כגון, מנהלים, גננות, ורכזי הביטחון הבית ספריים. 

כאן, תוכלו למצוא את כלל ההנחיות מטעם משרד החינוך  וגופי החירום השונים בנוגע למוסדות חינוך, לקבל מענה לפניות בנוגע לביטחון, בטיחות והערכות לחירום במוסדות החינוך במועצה,  ולהשתמש בטפסים הדרושים לביצוע תפקיד רכז ביטחון במוסד החינוכי.