קריית חינוך בית חשמונאי 

לבית ספר "שדות איילון" ובית ספר "דרור"

בית חשמונאי - כרמים - תחנות 1-3 בשעה: 7:45 
גזר - תחנה 1 - בשעה:  7:15
כפר שמואל - תחנות 1-8 בשעה: 7:35 
משמר איילון תחנות 1-5 - בשעה: 7:15
תחנת אגד  על כביש 424 -בשעה: 7:15 (תחנה כביש ירושלים)
כפר בן נון - תחנה 1 בכניסה ישנה בכפר בן נון בשעה 7:15
כפר בן נון - תחנה 2-3  בשעה: 7:15  
כפר בן נון  - תחנות 4-6 - בשעה: 7:15 
יד רמב"ם מושב  - תחנות 1-4 + 2א בשעה: 7:20
יד רמב"ם הרחבה - תחנות 5-6 בשעה:  7:20
עזריה - תחנות 1-10 בשעה: 7:35 

לתיכון "הרצוג" 

בית חשמונאי - כרמים - תחנות 1-3 בשעה: 8:15
גזר - תחנה 1 - בשעה:  8:00
כפר שמואל - תחנות 1-8 בשעה: 8:00 
משמר איילון - כביש ירושלים תחנת אגד בשעה 8:00
משמר איילון - תחנות 1-5 בשעה: 8:00
כפר בן נון - תחנות 1,3,4,5,6,7 בשעה: 8:00  
כפר בן נון - תחנה מס 2 (מיניבוס) בשעה 8:00
נצר סרני בשעה 7:50
מצליח - תחנות 1-8 בשעה 8:00
יד רמב"ם - מושב - תחנות 1-4 בשעה: 8:00 
יד רמב"ם - הרחבה תחנות 5-6  בשעה 8:00
עזריה - תחנות 1-10 בשעה: 8:00
כרמי יוסף גבעה - תחנות 1-10  בשעה: 7:50 
כרמי יוסף יער - תחנות 11-19  בשעה: 7:50  
פדיה - תחנות 1-7 בשעה: 8:00
פתחיה - תחנות 1-7 בשעה 8:00
בית עוזיאל - תחנות 1-7 בשעה 8:00
משמר דוד - תחנות 1-3 בשעה: 8:00

לבית ספר "עתידים" בכרמי יוסף

בית עוזיאל - תחנות 1-7  בשעה: 7:15  
פדיה - תחנות 5-7  בשעה: 7:15  
פדיה - תחנות 1-3 בשעה 7:20
פתחיה - תחנות  1-3 בשעה: 7:15 
פתחיה - תחנות 4-7 בשעה:  7:15  
כרמי יוסף גבעה - תחנות 1-10 בשעה: 7:20 
כרמי יוסף יער - תחנות 11-19 בשעה: 7:20  
משמר דוד צפוני, דרומי, מרכזי - תחנות  1-3 בשעה: 7:15  

קריית חינוך נען סתריה

לבתי ספר "גוונים" ו"שחקים"

ישרש - תחנות 1-10 בשעה: 7:10 
מצליח - תחנות 1-8 בשעה: 7:10 
כפר ביל"ו א' - תחנה 1 בשעה: 7:15 
כפר ביל"ו ב' - תחנות 1-6 בשעה: 7:15 
נצר סרני - תחנה 1 בשעה: 7:15  
סתריה - תחנות 1-9 בשעה: 7:15  
לבתי ספר "שחקים"
רמות מאיר - תחנות 1-3 בשעה: 7:20 
גני הדר - תחנות 1-2 בשעה: 7:40
גני יוחנן - תחנות 1-4 בשעה: 7:15
חולדה - תחנות 1-5 בשעה: 7:15 
יציץ - תחנות 1-9 בשעה:  7:15 
נען - תחנה 1 בשעה: 7:45 

לתיכון "איתן"

ישרש - תחנות 1-7 בשעה: 8:00 
מצליח - תחנות 1-8 בשעה: 8:00 
כפר ביל"ו א' - תחנה 1 בשעה:  8:00 
כפר ביל"ו ב' - תחנות 1-6 בשעה: 8:00 
נצר סרני - תחנה 1 - בשעה:  7:50  
סתריה - תחנות 1-9 בשעה: 8:00  
רמות מאיר - תחנות 1-3 בשעה: 8:00 
גני הדר - תחנות 1-2 בשעה: 8:00
גני יוחנן - תחנות 1-4 בשעה: 8:00
חולדה - תחנות 1-5 - בשעה: 8:00 
משמר דוד צפוני, דרומי, מרכזי - בשעה 8:00
יציץ - תחנות 1-9 בשעה: 8:00 
נען - תחנה 1 בשעה: 8:10 

קריית חינוך שעלבים

לבתי ספר "שלהבת בנות", "שלהבת בנים", אולפנת שעלבים וישיבת שעלבים

בית חשמונאי  - תחנת אגד ליד המועצה בשעה: 7:30 
בית עוזיאל - תחנות 1-7 בשעה: - 7:10  
יד רמב"ם מושב - תחנות 1-4 + תחנה 2 א בשעה 7:10  
יד רמב''ם הרחבה - תחנות 5-6 בשעה: 7:15 
עזריה - תחנות 1-10 בשעה:  7:20 
יציץ - תחנות 1-4, 8 בשעה: 7:00  
ישרש - תחנות 2,3,5 בשעה: 7:00  
כפר בן נון - תחנות 2,3,5  בשעה: 7:25     
מצליח - תחנות 3,6 בשעה: 7:15  
משמר איילון - בשעה: 7:30 
פדיה - תחנות 2-3 בשעה: 7:10
פתחיה - בשעה: 7:00 
רמות מאיר - תחנות 1-3 בשעה: 7:10