לבתי ספר "שדות איילון" ודמוקרטי מונטסורי החדש בקריית בית חשמונאי 

בית חשמונאי -  כרמים -   7:45 - תחנות  1- 3
גזר -  7:15 - תחנה 1
כפר שמואל -  7:35 - תחנות 1- 8
משמר איילון -   7:15 - תחנות 1- 2- 3-  + כביש ראשי תחנת ירושלים 
משמר איילון 7:20 תחנות 4- 5 
כפר בן נון  -  7:15 תחנה 1 ימינה כניסה ישנה לכפר בן נון, תחנות 2- 6 
יד רמב"ם מושב  -  7:20 - תחנות 1- 4
יד רמב"ם הרחבה -  7:20 - תחנות 5,6
עזריה -  7:35 - תחנות 1- 10

לבית ספר הרצוג -  בית חשמונאי

בית חשמונאי -  כרמים -   8:15 - תחנות  1- 3
גזר - 8:15 - תחנה 1
כפר שמואל - 8:00– תחנות 1- 8
משמר איילון -   8:05 - כל התחנות 
כפר בן נון  -  8:00 - כל התחנות 
יד רמב"ם מושב  -  8:00– תחנות 1- 4
יד רמב"ם הרחבה - 8:00 - תחנות 5,6
עזריה - 8:00 - תחנות 1- 9
בית עוזיאל -  8:00  -  כל התחנות
פדיה -  8:00 -  כל התחנות
פתחיה 8:00 כל התחנות 
כרמי יוסף -  גבעה -  7:50 
כרמי יוסף -  יער -  7:50
מצליח -  8:00 -  כל התחנות 
נצר סרני -   7:50 -  תחנה 1

לבית ספר עתידים -  כרמי יוסף 

בית עוזיאל 7:15 - תחנות 1- 7
פדיה -  7:15 - תחנות 1- 7
פתחיה -  7:15 - תחנות 1- 7
כרמי יוסף - גבעה -  7:20 - תחנות 2- 10
כרמי יוסף  -  יער - 07:20 - תחנות 11- 18
כרמי יוסף -   7:20 תחנות 1, 3, 19 
משמר דוד -  7:15 - אוטובוס 1 צפוני , אוטובוס 2 צפוני;  07:20 - אוטובוס 3 צפוני, אוטובוס 4 דרומי מרכזי; אוטובוס 5 דרומי מרכזי וצפוני


לבית ספר "גוונים" ו"שחקים" - קרית חינוך סתריה

רמות מאיר - 07:20 - תחנות 1- 3
גני הדר -  7:40 - תחנות 1,2
גני יוחנן -  7:15 - תחנות 1- 4
חולדה -  7:15 - תחנה, 2, תחנה 3 ירוק על המים, תחנה 4, תחנות 5 שכונת בנים 
יציץ -  7:15 - תחנות 1- 9
ישרש  -  7:10 - תחנות 1- 10
כפר ביל"ו א'  -  07:15 - תחנה 1 
כפר ביל"ו ב' 07:15 - תחנות 1- 3;7:20 תחנות -  4- 6 
מצליח -  7:10 - תחנות 1- 8
נען -  7:45 - תחנה 1
נצר סרני -  7:15 - תחנה 1
סתריה -  7:15 – תחנות 1- 2
סתריה 7:15 – תחנות 3- 8

לתיכון אית"ן בקריית חינוך נען- סתריה

בימים ראשון ורביעי

גני הדר – 9:15 – כל התחנות 
גני יוחנן – 9:00 – כל התחנות
חולדה – 8:50 – כל התחנות 
יציץ – 9:00 – כל התחנות 
ישרש – 8:50  – כל התחנות
כפר ביל"ו א + ב – 9:00 – כל התחנות 
מצליח – 9:00 – כל התחנות 
משמר דוד – 8:50 – כל התחנות 
נען – 9:15 – תחנה 1
נצר סרני – 8:50 – תחנה 1
סתריה  – 9:00 – כל התחנות 
רמות מאיר – 9:00 – כל התחנות

בימים שני, שלישי וחמישי  

גני הדר -  8:15  -  כל התחנות
גני יוחנן -   8:00  -  כל התחנות
חולדה -   8:00  -  כל התחנות 
יציץ -   8:00  -  כל התחנות 
ישרש -   8:00  -  כל התחנות
כפר ביל"ו א + ב 8:00  -  כל התחנות 
מצליח -   8:00  -  כל התחנות 
משמר דוד -   8:00  -  כל התחנות 
נען -   8:15  -  תחנה 1
נצר סרני -   7:50  -  תחנה 1
סתריה -   8:00  -  כל התחנות 
רמות מאיר -   8:00  -  כל התחנות

לבתי ספר "שלהבת בנות", "שלהבת בנים", אולפנה וישיבת שעלבים בקריית חינוך שעלבים

בית חשמונאי 07:15 - תחנת אגד  ליד המועצה + כרמים 
בית עוזיאל -  7:10 - תחנות 1- 7
יד רמב"ם  מושב -  7:25 - תחנות 1- 4
יד רמב"ם הרחבה - 07:25 - תחנות 5,6
יציץ -  7:10 - תחנות 1- 9
ישרש -  7:00 - תחנות 1- 10
כפר בילו ב' -  7:00 - תחנה 1 
כפר בן נון - 7:25 - תחנות 1- 6
מצליח - 7:15 - תחנות 1- 8
משמר איילון - 7:30 - כל התחנות
עזריה -  7:10 - תחנות 1- 9
פדיה -  7:00 - תחנות 1- 7
פתחיה -  7:05 - תחנות 1- 7
רמות מאיר -  7:20 - תחנות 1- 3