כמידי שנה, מתכנסת ועדת מלגות אשר דנה בהנחות לילדים המשתתפים בקייטנות גני הילדים ובית הספר של החופש הגדול. 

לפניכם נהלים ומידע לקבלת מלגה:

 1. מלגה תינתן לקייטנות הבוקר במחזור הראשון בגובה של בין 100-300 ₪ לילד/ה.
 2. זכאים להגיש בקשה לקבלת מלגה:
  • משפחות החוות קושי כלכלי
  • משפחות אשר מתמודדות עם מצב בריאותי מורכב
  • משפחות חד הוריות
  • משפחות אשר להן מס' ילדים הרשומים לקייטנות
  • משפחות המוכרות לרווחה
 1. הגשת בקשה :

      יש למלא את הטופס המצ"ב. כולל הסבר מפורט לגבי הבקשה. ולצרף:

 • צילום תעודות הזהות של ההורים כולל ספח
 • לשכירים: שלושה תלושי שכר אחרונים של שני ההורים
 • לחסרי הכנסה: אישור ביטוח לאומי על היעדר הכנסהלעצמאים: אישור שומה שנתית אחרונה ממס ההכנסה.
 • במידה והבקשה מוגשת בשל התמודדות עם מצב רפואי מורכב יש לצרף אישור על הוצאות רפואיות חריגות או מצב רפואי מפורט לחילופין.

לתשומת ליבכם! ניתן להגיש את הבקשה כולל המסמכים עד ליום שלישי 13.6.2023 בשעה 18:00.

* גובה המלגה יקבע בהתאם לקריטריונים שיבחנו על ידי וועדה מקצועית במועצה.

טופס בקשת מלגה

פרטי הילדים (חובה) שדה חובה
שם הילד/המספר תעודת זהותשם הגן / בית הספר
לשכירים: 3 תלושי שכר אחרונים של שני ההורים. לחסרי הכנסה: אישור ביטוח לאומי על היעדר הכנסה. לעצמאיים: אישור שומה שנתית אחרונה ממס הכנסה.
אני מאשר לאגף החינוך לפנות למחלקת רווחה על מנת לקבל פרטים בנוגע למצב הכלכלי של משפחתי
אני מאשר לאגף החינוך לפנות למחלקת רווחה על מנת לקבל פרטים בנוגע למצב הכלכלי של משפחתי
Browser not supported

את הבקשות יש להגיש עד ליום שלישי ה-13.6.2023, בשעה: 18:00