מועדוניות הן מסגרת חברתית משלימה לילדים לאחר שעות בתי הספר, בהן ניתן מענה רגשי, חינוכי ומטפח.

ילדי המועדוניות זוכים לארוחה חמה ומזינה, להעשרה לימודית-חברתית ולפעילות שוטפת, הכוללת מגוון רחב של התנסויות שנועדו להעשרת עולמו של הילד, כגון סדנאות יצירתיות, משחקים, אומנויות, פעילות גופנית. המועדוניות פועלות בדגש על הפעלה ירוקה.

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים מפעילה מועדוניות לכיתות א'-ב' בישובים הבאים:

עזריה, בית חשמונאי, פתחיה, בית עוזיאל, פדיה, יציץ (מועדונית משותפת עם מחלקת החינוך).

במועדוניות בהן לאחר הרישום של ילדי כיתות א'-ב' יוותר מקום פנוי, ניתן יהיה לרשום גם ילדים מכיתה ג'.

שעות הפעילות: מסיום הלימודים בבית הספר ועד השעה 17:00.

במידה ומספר הילדים הנרשמים יעלה על מספר המקומות הפנויים, ייערך מבחן הכנסה וזכאות ע"פ ועדת קבלה מבין כל הזכאים. עלות השתתפות ההורים נבדקת על סמך מבחן הזכאות.

[sub_menu]

פרטי התקשרות לברורים:

סוזי אלבז
מזכירת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים
08-9274067