סדרי העדיפות לאכיפה בוועדת התכנון גזר

תוצרי הדיון:

רשימת עבירות בנייה ו/או שימוש בראש סדר העדיפות – עבירות אלו הוסכם כי קיים עניין רב לציבור באכיפתן. רשימה זו גובשה סופית לאחר שנבחנה התאמתה לנושאי האכיפה הכלליים (ראה נספח 6 ) אשר הוגדרו לוועדה. רק לאחר שנמצא כי כל נושאי האכיפה הרלוונטיים קיבלו התייחסות במסגרת רשימת העבירות שבראש סדר העדיפות לאכיפה, הושלם התהליך. להלן רשימת העבירות הנמצאות בראש סדר העדיפות של הוועדה (העבירות מסודרות לפי סדר חשיבות):

עבירות לאכיפה במיקוד גבוה

#

עבירות בסדר עדיפות גבוה לאכיפה

דגשים/קריטריון לאכיפה ממוקדת/מיקוד גיאוגרפי

1

בנייה ללא היתר בשטחים חקלאיים פתוחים

· דגש על בניה של סככות חקלאיות, בנייה למגורים ומחסנים חקלאיים

· דגש על בנייה שנועדה לשימוש מסחרי/עסקי לעומת שימוש פרטי

2

שימוש חורג בשטחים חקלאיים פתוחים

· דגש על בניה למטרות אחסנה, מגורים ומסחר

· דגש על שימוש מסחרי/עסקי לעומת שימוש פרטי

3

בנייה ללא היתר של קראוונים

· דגש על קראוונים בשטחים המיועדים למגורים

· אכיפה ממוקדת של העבירה כאשר הקרוואן מוצב במגרש קטן המיועד ליחידת דיור אחת. מצב זה הינו חמור יותר לעומת מצב שבו קראוון מוצב בשטחי הנחלה החקלאית

4

שימוש חורג במבנים קיימים ובנייה חדשה ללא היתר של מחסנים וסככות בתוך יישובים

· דגש על שימוש מסחרי/עסקי לעומת שימוש פרטי

· דגש על אכיפה יזומה בשטחי הנחלות בתחומי היישובים החקלאיים

· מידת החומרה של העבירה ועדיפות הטיפול תקבע בהתאם לבחינתם של הקריטריונים הבאים:

· רמת הסכנה הבטיחותית שנגרמת כתוצאה מהשימוש החורג

· מידת המטרד לציבור

· מידת הפגיעה באיכות הסביבה

5

חפירות ומערומי עפר ללא היתר

· דגש על אכיפה יזומה בשטחי הנחלות בתחומי היישובים החקלאיים

· דגש על שימוש מסחרי/עסקי לעומת שימוש חקלאי פרטי של בעל הנחלה

· מידת החומרה של העבירה ועדיפות הטיפול תקבע בהתאם לבחינתם של הקריטריונים הבאים:

· היקף העבירה (גודל וכמות העפר)

· רמת הסכנה הבטיחותית שנגרמת כתוצאה מהשימוש החורג

·מידת המטרד לציבור

· מידת הפגיעה באיכות הסביבה

6

שימוש במבנה שנבנה ללא היתר לאחר שנת 1965

· דגש על שימוש שאינו תואם את התב"ע העדכנית

· דגש על שימוש מסחרי/עסקי לעומת שימוש פרטי

7

אי קיומי צווים

אי קיום צווים יטופלו בהתאם למדרג הבא (מהחמור ביותר):

1. צו הריסה שיפוטי

2. צו הפסקה שיפוטי

3. צו הפסקה מינהלי

מעבר לכך, מידת החומרה של אי קיום הצו תקבע בהתאם לבחינתם של מספר קריטריונים:

· הישנות העבירה

· מועד נתינת הצו

· מספר ההפרות של מפר הצו בעבר ובהווה

· מאפייני העבירה והיקפה

· מידת ההצדקה של הארכת הצו (כלומר פוטנציאל ההסדרה)

· אופי ההפרה - הפרה משיקולים כלכליים ומסחריים תקבל עדיפות מבחינת הוועדה

· עבירות של בנייה על שטח ציבורי החמורות ביותר

 

רשימת עבירות בנייה שבתחתית סדר העדיפות – עבירות אלו הן עבירות אשר הוחלט כי אין לציבור עניין באכיפתן

  • סככות עד גודל של 10 מטר

  • מחסנים עד גודל של 8 מטר

  • גדרות בין שכנים עד גודל של 2.5 מטר גובה

  • סכסוכי גבולות בין שכנים

  • פיתוח שטח בהיקף מצומצם בהתאם לשיקול הדעת של המפקח שאינו מהווה מטרד לשכנים ואינו מהווה מטרד סביבתי ו/או סכנה בטיחותית

  • פרגולות בתנאי שהן עומדות בקריטריון הגודל שמוגדר בתקנות

  • שינוי חזית – למעט פתיחת דלתות

  • החלפת גג

  • עבירות הפטורות מהיתר על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

*** כל האמור לעיל מתייחס למצבים שבהם עבירת הבנייה אינה מתווספת לעבירות נוספות***