נהלי נסיעה בתקופת הקורונה

בשל משבר הקורונה והצורך להמשיך ולהסיע את תלמידי המועצה בצד שמירה על ההנחיות והכללים עלינו להתאים ככל הניתן את מתווה ההסעות לצרכי התקופה.

ככל שנייצר יחדיו סדר וקביעות בנסיעות כך נוכל לצמצם את ההדבקות והבידודים (בכפוף להנחיות משרד הבריאות). לפיכך נקטה המועצה באמצעים הבאים:
-  בתי הספר היסודיים עוברים ללמוד בשעות התחלה וסיום קבועות, דבר שיאפשר הגדרת "קפסולה" קבועה בכל אוטובוס. 
-  ילדים יסעו ויחזרו באותו אוטובוס מהיישוב בהלוך וגם בחזור. 
-  ככל הניתן, באוטובוס ישמרו מקומות קבועים. האחריות על קביעת מקומות קבועים הינה של ועד ההורים הישובי ושל היישוב עצמו.
- מומלץ להוציא מפת מקומות ישיבה מעודכנת ולהפיצה. לנוחיותכם מצורף קובץ לשיבוץ התלמידים למקומות הישיבה.
- חלה חובה על עטית מסכה במשך כל הנסיעה, למעט ילדים מתחת לגיל 7  ומי שהוחרגו בנהלי עטיית מסיכה של משרד הבריאות.

לוח הסעות לשנת הלימודים תשפ"א החל מה - 24.11.2020

לבית ספר "שדות איילון" 

בית חשמונאי - כרמים - תחנות 1-3 בשעה: 7:45 
גזר - תחנה 1 - בשעה:  7:15
כפר שמואל - תחנות 1-8 בשעה: 7:35 
משמר איילון דרומי תחנות 4-5 - בשעה: 7:15 
משמר איילון צפוני - תחנות 1-3 - בשעה: 7:15 
תחנת אגד  על כביש 424 -בשעה: 7:15
כפר בן נון  - תחנות 1-6 - בשעה: 7:15 
יד רמב"ם מושב  - תחנות 1-4 בשעה: 7:20 
יד רמב"ם הרחבה -תחנות 5-6 בשעה:  7:20
עזריה - תחנות 1-10 - בשעה: 7:35

לבית ספר "עתידים"

בית עוזיאל - תחנות 1-7  - בשעה: 7:15  
פדיה - תחנות 1-7 - בשעה: 7:15  
פתחיה - תחנות 1-7 - בשעה:  7:15 
כרמי יוסף - כניסה - תחנה 1 - בשעה: 7:15  
כרמי יוסף גבעה  - תחנות 2-10 - בשעה: 7:15 
כרמי יוסף יער - תחנות 11-19 - בשעה: 7:15  
משמר דוד צפוני - תחנה 1 - בשעה: 7:15  
משמר דוד דרומי - תחנה 2 בשעה: 7:15  
משמר דוד מרכז - תחנה 3 - 7:15  

לתיכון "הרצוג"

בית חשמונאי - כרמים   - תחנות 1-3 בשעה: 8:00 
עזריה  - תחנות 1-10 בשעה: 8:00  
בית עוזיאל - תחנות 1-7 בשעה: 8:00  
כפר שמואל - תחנות 1-8 בשעה: 8:00 
כפר בן נון - תחנות 1-6 בשעה: 8:00  
יד רמב"ם מושב - תחנות 1-4 בשעה: 8:00  
יד רמב"ם הרחבה תחנות 5-6 - בשעה: 8:00 
כרמי יוסף כניסה - תחנה 1 - בשעה: 8:00 
כרמי יוסף גבעה - תחנות 2-10 בשעה:  8:00 
כרמי יוסף יער - תחנות 11-19 - בשעה: 8:00   
מצליח - תחנות 1-8 בשעה: 8:00  
נצר סרני - תחנה 1 - בשעה: 8:00   
גזר - תחנה 1 - בשעה: 8:00 
משמר איילון  דרומי - תחנות 4-5 - בשעה: 8:00  
משמר איילון  צפוני - תחנות 1-3- בשעה: 8:00  
פדיה - תחנות 1-7 - בשעה: 8:00  
פתחיה - תחנות 1-7 בשעה 8:00 


לקריית חינוך סתריה

לבתי ספר "גוונים" 

ישרש  - תחנות 1-10 - בשעה:  7:10 
מצליח - תחנות 1-8 - בשעה:  7:10 
משמר דוד צפוני - תחנה 1 - בשעה:  7:15 
משמר דוד דרומי - תחנה 2 - בשעה:  7:15 
משמר דוד מרכז - תחנה 3 - בשעה:  7:15 
כפר ביל"ו א' - תחנה 1 - בשעה:  7:15 
כפר ביל"ו ב' - תחנות 1-6 - בשעה:  7:15 
נצר סרני - תחנה 1 - בשעה:  7:15  
סתריה - תחנות 1-9  - בשעה: 7:15  

לבתי ספר "שחקים"

רמות מאיר -תחנות 1-3 בשעה: 7:20 
גני הדר - תחנות 1-2 בשעה: 7:45
גני יוחנן -תחנות 1-4 בשעה:  7:15
חולדה -תחנות 1-5 - בשעה: 7:15 
יציץ - תחנות 1-9 - בשעה:  7:15 
נען - תחנה 1 - בשעה:  7:45 

לתיכון "איתן"

גני יוחנן  - תחנות 1-4 - בשעה:  9:00 
חולדה - תחנות 1-5 - בשעה:  8:45  
ישרש   - תחנות 1-10 - בשעה:  8:50 
יציץ  - תחנות 1-9 - בשעה:  9:00  
משמר דוד צפוני -  תחנה 1 - בשעה: 8:45  
משמר דוד דרומי - תחנה 2 - בשעה: 8:45 
משמר דוד מרכז - תחנה 3 בשעה:  8:45 
נען - תחנה 1 - בשעה:  9:00  
כפר ביל"ו א' - תחנה 1 - בשעה:  9:00  
כפר בילו' ב' -  תחנה 1-6 בשעה:  9:00   
רמות מאיר - תחנה 1-3 בשעה: 8:45 
גני הדר - תחנות 1-2 - בשעה:  9:00
סתריה - תחנות 1-9 - בשעה:  9:00  


לקריית חינוך שעלבים

לבתי ספר "שלהבת בנות", "שלהבת בנים"

בית חשמונאי  - תחנת אגד ליד המועצה בשעה: 7:15 
בית חשמונאי - כרמים  - תחנות 1-3 -  בשעה: 7:15  
בית עוזיאל - תחנות 1-7 - בשעה: - 7:10  
יד רמב"ם מושב - תחנות 1-4 - בשעה: 7:25 
יד רמב"ם הרחבה - תחנות 5-6 - בשעה:  7:25  
יציץ - תחנות 1-9 - בשעה: 7:10  
ישרש - תחנות 1-10 - בשעה: 7:10  
כפר ביל"ו - 7:00
כפר בן נון - תחנות 1-6- בשעה: 7:30  
מצליח - תחנות 1-8 - בשעה: 7:20  
משמר איילון דרומי -תחנות 4-5 - בשעה: 7:30  
משמר איילון צפוני  - תחנות 1-3 -  בשעה: 7:30 
עזריה - תחנות 1-10 - בשעה:  7:10 
פדיה - תחנות 1-7 - בשעה: 7:10 
פתחיה - תחנות 1-7 - בשעה: 7:15 
רמות מאיר - תחנות 1-3 - בשעה: 7:15

כללי התנהגות בהסעות

לפני העלייה להסעה

- על התלמידים להמתין בתחנה ולא להתקרב לאוטובוס עד לעצירתו המלאה ופתיחת הדלת. על פי נהלי משה"ח העלייה והירידה מהאוטובוס מותרת רק מהדלת הקדמית הסמוכה לנהג.
- מומלץ שבכל תחנה יהיה נציג מטעם ההורים  לליווי הילדים ובקרה על עלייתם המסודרת לאוטובוס.
- בשל הגבלות הקורונה העלייה לאוטובוס מותרת לתלמידים בלבד, נבקשכם להקפיד על הנחייה זו.

בזמן הנסיעה

- על התלמיד להתנהג בנימוס לנהג ולהקשיב להנחיותיו.
- חובת התלמיד לחגור חגורה.
- חל איסור להסתובב באוטובוס בכל משך הנסיעה.
- אין לאכול בזמן הנסיעה.
- יש לשמור על ניקיון האוטובוס.

בזמן הירידה מההסעה

- שחרור החגורה יעשה רק לאחר עצירה מוחלטת של האוטובוס.
- הירידה מהדלת הקדמית בלבד.
- לאחר הירידה יש להתרחק מהאוטובוס לכיוון המדרכה, רחוק מהכביש.
- אין לחצות כביש לפני אוטובוס חונה או מאחוריו.

נהלים ומידע חשוב

שרותי מערך הסעות במועצה כוללים הסעות תלמידים לפעילות לימודית שגרתית ולא כוללים הסעות לצהרונים, תגבורים ומבחנים.

שינוי כתובת

במידה וחל שינוי בכתובת המגורים של התלמיד במהלך שנת הלימודים, ההורים מתבקשים להודיע זאת באופן מידי להנהלת בית הספר ולמחלקת הפרט במועצה.

מערכת שעות

מערכת השעות הרשמית שמתקבלת מהמוסד החינוכי מהווה בסיס לתכנון לוח הזמנים של ההסעות. 
כל שישנם במערכת השעות, באחריות בתי הספר לעדכן את מחלקת תחבורה במועצה.
ביטול שעות לימוד או יציאה מוקדמת מבית הספר ללא ידיעת מחלקת תחבורה שבוע מראש, לא תאושר והתלמידים ימתינו בבית הספר עד השעה שנקבעה במערכת השעות השגרתית.

איסוף ופיזור

* התלמידים יאספו מנקודות קבועות וממוספרות מראש.
* ככל שהתלמיד יבחר שלא להגיע לתחנת האיסוף / פיזור בתחילת / סוף יום הלימודים - המועצה אינה אחראית לכך והאחריות היא של התלמיד והוריו.
* אין לעלות על הסעה חברים מישוב אחר. 

הרגשת הביטחון של התלמיד מושפעת מאוד מהאווירה וההקפדה על נהלי הבטיחות בהסעות. במקרה של התנהגות לא הולמת יש לפנות לאחראי הסעות בבית הספר. הטיפול יעשה ע"י בתי הספר ועם התערבות אגף החינוך ומחלקת התחבורה בשעת הצורך. 

בברכת נסיעה טובה ודרך צלחה

פרטי יצירת קשר עם מחלקת התחבורה במועצה: הגב' הגב' מטי ארז, מספר טלפון במשרד: 089274558 050-2206138: דוא"ל: mati@gezer-region.muni.il