חלוקת תשלום הארנונה בין המועצה ליישוב

התושב משלם מיסי ארנונה ומיסי ועד מקומי. סכום הארנונה למ"ר משולם למועצה זהה לכלל היישובים, ואילו סכום הארנונה למ"ר המשולם ליישוב משתנה בהתאם להחלטות הוועדים המקומיים ומשרד הפנים לאורך השנים.
סכום התשלום למ"ר אותו משלם התושב מתחלק בין המועצה לוועד המקומי וכל אחד מהגופים אחראי לתת שירות לתושב בתחומים מסויימים.

כמה תושב משלם ולמי? (דוגמא ביישוב ממוצע)
תשלום ארנונה למגורים לפי מטר רבוע לשנה, למועצה ולוועד המקומי יחדיו. 51.53 ש

איך הארנונה שאני משלם מתחלקת בין המועצה ליישוב? 

51.53 ש"ח למ"ר מתחלק ל19.95 למ"ר מ-12.11 ש"ח למ"ר תשלום לוועד המקומי והחזר בגובה 20% מתשלום הארנונה למועצה ומתחלק ל- 31.36 ש"ח למ"ר 80% מתשלום הארנונה עובר למועצה האיזורית.